Zasady umieszczania plakatów wyborczych

Zasady umieszczania plakatów wyborczych obowiązują, tak jak w przypadku wyborów zarządzonych na 10 maja 2020 r.

___________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT Miasta Poznania

w sprawie wyznaczenia miejsc i zasad umieszczania na terenie miasta Poznania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504 oraz z 2020 poz. 568) i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza się na terenie miasta Poznania miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych i lampach oświetleniowych w okresie od dnia 5 czerwca do dnia 26 czerwca 2020 roku (12 lipca 2020 - II tura), zgodnie z lokalizacjami podanymi w pkt 1 i 2.

W podanych poniżej lokalizacjach od dnia 5 czerwca 2020 r. można zamieszczać plakaty komitetów wyborczych:

1) Słupy ogłoszeniowe

Słup nr 88: ul. Karwowskiego / ul. Łukaszewicza
10 plakatów format B1
1 opaska 5 plakatów format B1 - środek słupa
1 opaska 5 plakatów format B1 - dół słupa

Słup nr 45: os. Pod Lipami - ul. Słowiańska
7 plakatów format B2 i 5 plakatów format B1
1 opaska - 7 plakatów format B2 - środkowa część słupa
1 opaska 5 plakatów format B1 - dolna część słupa

Słup nr 53: ul. Główna - Rynek Wschodni Opaska B2
7 plakatów format B2, 5 plakatów format B1:
1 opaska 7 plakatów format B2 - środkowa część słupa
1 opaska 5 plakatów format B1 - dolna część słupa

Słup nr 49: ul. Pawia / ul. Orla - os. Bohaterów II Wojny Światowej
5 plakatów format B1
1 opaska 5 plakatów format B1 - dolna część słupa

Słup nr 10: ul. Grochowska / ul. Grunwaldzka
10 plakatów format B1
1 opaska 5 plakatów format B1 - środek słupa
1 opaska 5 plakatów format B1 - dolna część słupa

Słup nr 47: ul. Łużycka - os. Władysława Łokietka
5 plakatów format B1
1 opaska 5 plakatów format B1 - dolna część słupa
Opaska B 1
Opaska B 1
Wymiary standardowych formatów plakatów w pionie:
B1 - 680 mm szer. x 980 mm wys.;
Górna część słupa przeznaczona jest na obwieszczenia urzędowe.

Lampy
Zostały wytypowane następujące ulice lub odcinki ulic, na których będą mogły zostać wywieszone plakaty wyborcze na lampach oświetleniowych podległych Zarządowi Dróg Miejskich o wskazanych zasięgach zgodnie z zamieszczonymi niżej wytycznymi w pkt 4:
1/ UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 1054
od Ronda Rataje - 38 sztuk
2/ ULICA HETMAŃSKA
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 330
na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Fabrycznej - 25 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 354
na odcinku od ul. Rolnej do końca wiaduktu - 66 sztuk
BRAK OZNAKOWANIA NA LAMPIE
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 703
na odcinku od ul. Rolnej do ul. 28 Czerwca 1956 r. - 16 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 704
na odcinku od ul. 28 Czerwca 1956r. do ul. Fabrycznej - 16 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 705
na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Dmowskiego - 24 sztuki
BRAK OZNAKOWANIA NA LAMPIE
3/ ULICA PRYMASA AUGUSTA HLONDA LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 750
na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Głównej - 46 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 751
na odcinku od ul. Smolnej do ul. Zawady - 38 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 1006
na odcinku od ul. Głównej do ul. Św. Wincentego - 22 sztuk
BRAK NUMERÓW NA LAMPACH
4/ ULICA BUKOWSKA LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 90
na odcinku od ul. Polskiej do ul. Kolorowej - 12 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 731
na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Grąbczowskiej - 38 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 732
na odcinku od ul. Grąbczowskiej do ul. Sławińskiej - 30 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 733
na odcinku od ul. Sławińskiej do granicy Miasta - 78 sztuk
5/ ULICA GRUNWALDZKA LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 729
na odcinku od ul. Grotkowskiej do wiaduktu (kier. Babimojska) - 50 sztuk

LAMPY Z NUMEREM ZA SIĘGU 1032
na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Malwowej - 56 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 1033
na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Paczkowskiej - 42 sztuki
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 522
na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Bystrej - 35 sztuk
6/ ULICA DYMKA LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 641
na odcinku od ul. Chartowo do ul. Szwajcarskiej - 28 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 640
na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Folwarcznej - 50 sztuk
7/ ULICA KSIĘCIA MIESZKA I LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 604
na odcinku od ul. Przepadek (wiadukt kolejowy) do Al. Armii Poznań - 35 sztuk
LAMPY Z NUMEREM ZASIĘGU 819
na odcinku od al. Solidarności do ul. Wiechowicza.

Sprawdź pełną treść komunikatu w załączniku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej