Żródła, aktualizacja

O planie

Plan Poznania wykorzystywany w systemie informacyjno-usługowym poznan.pl jest tworzony w oparciu o referencyjne zasoby Systemu Informacji Przestrzennej zarządzane przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Większość pokazywanych zasobów pochodzi bezpośrednio z systemu SIP. Jest to podstawa do udostępniania usług informacyjnych zawierających oficjalne dane w posiadaniu Miasta Poznania. Na podstawie danych referencyjnych tworzone są dedykowane usługi.

Uzupełnieniem treści pochodzących z systemu SIP są informacje pobierane z baz danych portalu miejskiego poznan.pl (również te, które są zgłaszane przez użytkowników systemu) oraz pozyskiwane od partnerów zewnętrznych. Integracja danych pochodzących z wielu źródeł umozliwia nam tworzenie nowych usług i przestrzeni informacyjnych.

Użytkownicy mogą wybrać jeden z dwóch podkładów mapowych - pochodzący z ZGKiM Geopoz (ustawienie domyślne) lub podkład Open Street Map (opcjonalnie). Dodatkowo treści mapy można wyświetlać na tle ortofotomapy pochodzącej z zasobów SIP. 

Aktualizacja

Podkład używany jako domyślny, warstwy tematyczne pochodzące z SIP oraz ortofotomapa są aktualizowany zgodnie z harmonogramem prac w ZGKiM Geopoz. Warstwy pochodzące od partnerów zewnętrznych są aktualizowna wraz z przesłaniem informacji o zmianie danych w systemie źródłowym. Dane z systemu poznan.pl są aktualizowane on-line.