II Kongres Prawników Polskich w Poznaniu

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, otworzył II Kongres Prawników Polskich. Przez całą sobotę najlepsi w kraju specjaliści dyskutowali o obronie państwa prawa i niezawisłości sędziowskiej oraz o tym, jak skutecznie walczyć z mową nienawiści.

Przez całą sobotę prawnicy dyskutowali m.in. o tym, czy jest możliwa wolność bez niezależności i jak przeciwdziałać mowie nienawiści
Przez całą sobotę prawnicy dyskutowali m.in. o tym, czy jest możliwa wolność bez niezależności i jak przeciwdziałać mowie nienawiści

To już drugie takie spotkanie polskich prawników, pierwsze miało miejsce dwa lata temu w Katowicach. W tym roku specjaliści przyjechali do Poznania - na otwarciu Kongresu powitał ich Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.

- Dziękuję za Państwa tak liczną obecność. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie wasza twarda, odważna i zdecydowana postawa, nasz kraj byłby teraz, po blisko 4 latach rządów destrukcyjnych dla demokracji, w zupełnie innym miejscu - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - To w dużej mierze Państwo budzili społeczeństwo za każdym razem, gdy podejmowano - czasami bardzo dyskretne - próby ograniczania naszych praw i wolności. To Państwo stawali po stronie wartości, jednocząc środowisko prawnicze w walce z autorytarnymi zapędami rządzących. Tak zjednoczone środowisko nie bało się też piętnować zachowań tych swoich przedstawicieli, którzy tym wartościom się sprzeniewierzali. Państwa determinacja w obronie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy Krajowej Rady Sądownictwa, nie tylko zatrzymała znaczną część szkodliwych reform, ale dała nadzieję. Udowodniliście zaczynającemu wątpić społeczeństwu, że bezwzględnie warto walczyć o to, co właściwe, prawe

i dobre. Dzięki Państwa postawie i działaniom, dziś można mówić z jeszcze większą dumą, że jest się prawnikiem.

Przez całą sobotę prawnicy dyskutowali m.in. o tym, czy jest możliwa wolność bez niezależności i jak przeciwdziałać mowie nienawiści. Zastanawiali się, jak zorganizować wymiar sprawiedliwości XXI wieku - odseparowany od polityków i otwarty dla społeczeństwa i proponowali zmiany w Kodeksie karnym, chroniące obywateli przed mową nienawiści.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Małgorzata Gersdorf,  pierwsza prezes Sądu Najwyższego czy Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

- Gratuluję trafnego wyboru przedmiotu prac kongresowych - podkreślała Małgorzata Gersdorf. - Obrona niezawisłości sędziowskiej i walka z mową nienawiści są współistotne: w obu chodzi o prawdę. Sędzia, który wyrzeka się niezawisłości, służy kłamstwu, zadając kłam swojemu powołaniu. Mowa nienawiści, wyrażająca pogardę dla innych, jest triumfem kłamstwa nad prawdą, wprowadza w życie publiczne klimat fałszu i niszczy zaufanie.

II Kongres Prawników zorganizowali: Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

- Chcemy wyraźnie podkreślić: prawo jest jedno, a wszyscy polscy prawnicy są od tego, by go przestrzegać i je egzekwować - mówił Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich"Iustitia". - Adwokaci muszą bronić klientów niezależnie od tego, na kogo głosowali. A sędziowie - wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, bo na piersi mają łańcuch z orłem, a nie z logiem partii politycznej

Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, podkreślał rolę społeczeństwa obywatelskiego:

- Nasz głos, który dwa lata temu wyszedł z Katowic, trafił do społeczeństwa, które rozumie, na czym polega trójpodział władzy i na czym polega niezależność sądów - przypominał. -  Ludzie gromadzili się przed sądami, spotykali się w Łańcuchach Światła. Dziś z Poznania dziękujemy wszystkim obywatelom, którzy poświęcali swój czas w obronie niezależnych sądów!

Wśród panelistów znaleźli się m.in. Maciej Bobrowicz, radca prawny, trzykrotny prezes Krajowej Rady Radców; Sylwia Gregorczyk-Abram, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej "Wolne Sądy"; prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu; prof. Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" czy sędzia Igor Tuleya.

AW