List prezydenta Poznania z okazji inauguracji roku na UAM

We wtorek na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczął się rok akademicki 2019/2020. List do władz uczelni, profesorów i studentów skierował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Inauguracja nowego roku akademickiego
Inauguracja nowego roku akademickiego

Wasza Magnificencjo, Drodzy Studenci i Studentki, Szanowni Państwo!

Miniony rok akademicki upłynął pod znakiem podniosłych obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Powołanie Wszechnicy Piastowskiej stanowi bez wątpienia jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w historii Poznania i naszego regionu. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w obchodach tego zacnego jubileuszu, a także wyróżnić Złotymi Pieczęciami Miasta Poznania uczelnie wywodzące się z Uniwersytetu Poznańskiego.

Podczas wielu wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia dokonywaliśmy podsumowań, przyglądając się losom Uniwersytetu na przestrzeni pierwszego wieku jego istnienia. Niemal połowa okresu działalności Uniwersytetu Poznańskiego przypadła na trudne czasy komunizmu, w których starał się być ostoją niezależności i demokratycznych wartości. Obecnie w obliczu ciągłych zmian politycznych i pogłębiających się sporów doceniam odwagę środowiska uniwersyteckiego i jego stanowczy głos w sprawach fundamentalnych dla Polski. Liczę na to, że uczelnie pozostaną przestrzenią akademickiej dyskusji odbywającej się w atmosferze poszanowania drugiego człowieka, bez względu na jego poglądy i przynależność.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez ostatnie 100 lat uległ wielu przemianom, aby dopasować się do zmieniającego się otoczenia. Wkraczacie Państwo w drugi wiek, który przyniesie kolejne wyzwania. Szczególnie te związane z rozwojem nowoczesnych technologii i przystosowaniem się do wymagań stawianych absolwentom przez współczesny rynek pracy. Miasto chce być wsparciem dla szkolnictwa wyższego w dynamicznych realiach współczesnego świata.

Składam najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2019/2020. Życzę Państwu, by poziom szkolnictwa wyższego w Poznaniu odpowiadał światowym standardom i wyzwaniom współczesności. Szczególne życzenia kieruję do studentów, którzy dziś rozpoczynają swoją akademicką drogę. Życzę Państwu, żeby lata spędzone na uczelni przyniosły wiele możliwości, przyjaźni oraz osiągnięć.

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania