Prof. Marek Wasilewski dyrektorem Arsenału

Zdecydowałem, że stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał powierzę profesorowi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Markowi Wasilewskiemu.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Uważam, że jedyna poznańska miejska instytucja kultury, której zadaniem jest popularyzacja i promocja sztuki współczesnej odgrywa istotną rolę w procesie zmieniania naszego Miasta. Potrzebujemy miejsca otwartego, nowatorsko edukującego w obszarze sztuki i wchodzącego w dialog z różnymi postawami twórczymi.

Dzięki intensywnej współpracy z Uniwersytetem Artystycznym, organizacjami pozarządowymi oraz finansowemu wspieraniu przez Miasto pojawiających się ponownie w Poznaniu i już istniejących galerii sztuki, wychodzimy powoli ze zdiagnozowanego parę lat temu przez środowisko artystyczne poważnego kryzysu w obszarze sztuk wizualnych. Ten proces trzeba wspierać, bo poznaniacy zasługują na miejską galerię sztuki, która stałaby się marką rozpoznawalną w Polsce i Europie.

Obecnie Arsenał nie wykorzystuje swojego potencjału, a realizowany program nie spełnia oczekiwań lokalnej społeczności. Chciałbym, aby galeria ta była naszą kulturalną wizytówką, promującą Poznań w kraju, a nawet zagranicą. Jej atutem jest przecież centralne położenie na Starym Rynku, na głównym szlaku turystycznym. Stanie się to możliwe, jeśli nowy dyrektor spełni kilka warunków: zaproponuje spójny, odważny program, podejmie działania edukacyjne na najwyższym poziomie, będzie konsekwentnie prowadził wcześniej przygotowaną strategię promocji oraz dokona niezbędnych zmian w zakresie infrastruktury galerii.

Realizacja takiego zadania jest niemożliwa bez wykorzystania potencjału lokalnych twórców, wchodzenia w relacje z artystami spoza środowiska. Niezbędne jest także nawiązanie partnerskich kontaktów z innymi ośrodkami sztuki współczesnej, uczelniami oraz bieżące weryfikowanie oferty względem oczekiwań publiczności.

Po analizie obecnej sytuacji i wsłuchaniu się w różne głosy komentujące proces wyboru na to stanowisko uznałem, że profesor Marek Wasilewski jest w stanie sprostać temu trudnemu zadaniu. Podejmując decyzję, doceniłem jego kompetencje menedżerskie i wiedzę, umożliwiającą realizację zadań statutowych galerii.

Profesor Marek Wasilewski w swojej koncepcji programowej, przedstawionej podczas konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, zawarł najbardziej spójny i przekonujący program przeobrażenia Arsenału z galerii o bardzo lokalnym charakterze w ośrodek sztuki o dużym potencjale kulturotwórczym.

Jest to wizja interdyscyplinarnej instytucji, wpisująca się w strategię rozwoju naszego Miasta, które promuje otwartość, różnorodność i wielogłosową dyskusję dotyczącą najważniejszych tematów współczesności. Propozycja ta wydała mi się najbardziej zbieżna z moimi oczekiwaniami wobec miejskiej galerii sztuki, jak również realna do zrealizowania.

Cieszę się, że wybór dyrektora Arsenału skłonił poznaniaków do dyskusji o roli sztuki współczesnej. Dobrze, że rozbudził oczekiwania, którym nowy dyrektor będzie musiał sprostać. Liczę na to, że w następnych krajowych rankingach galerii poznański Arsenał zostanie oceniony wyżej niż miejsce 18. na dwadzieścia opisanych.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania