Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Główna

Tramwaj na Dworzec Wschodni, nowe wiaty przystankowe, żłobek czy kwestie bezpieczeństwa - to zagadnienia, które szczególnie interesują mieszkańców Osiedla Główna. W czwartkowe popołudnie rozmawiali o tym z prezydentem Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem. 

Screen z ekranu przedstawia uczestników spotkania w aplikacji Zoom. Na ekranie widać małe kwadraciki, każdy z nich to obraz z kamery jednego z uczestników. - grafika artykułu
Prezydent Poznania spotkał się z mieszkańcami i Radą Osiedla Główna. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną miało ono formę online

- Obiecał nam Pan modernizację stadionu Polonii Poznań przy ul. Harcerskiej oraz wybudowanie boiska dla młodzieży przy ul. Nadolnik. Obietnica została wykonana. W imieniu rady osiedla i mieszkańców chciałem Panu serdecznie podziękować - zwrócił się do prezydenta Jacka Jaśkowiaka, Ludwik Troiński, członek Rady Osiedla Główna, a wcześniej jej wieloletni przewodniczący. Radny podziękował także za dobrą współpracę zastępcom prezydenta oraz przedstawicielom miejskich jednostek. 

- Cieszy mnie, że na osiedlu Główna przybywa mieszkańców, jest to około 100 osób rocznie. Teren ten staje się coraz bardziej atrakcyjny. To także zasługa Państwa pracy. Zauważacie rzeczy, które można zmieniać i poprawiać. Ogromną wartością Głównej są mieszkańcy - aktywni, zaangażowani w życie tego osiedla, otwarci na konstruktywną współpracę - zauważył Jacek Jaśkowiak. 

Istotną kwestią, poruszoną podczas rozmowy, która ma duże znaczenie dla radnych i mieszkańców Osiedla Główna, jest plan budowy tramwaju na Dworzec Wschodni. 

- Dla mnie również to jedna z najważniejszych inwestycji - zapewnił prezydent Poznania. - Transport publiczny jest najbardziej efektywnym środkiem transportu, zwłaszcza w połączeniu z Poznańską Koleją Metropolitalną. Obecnie nasz Dworzec PKP należy do najbardziej obciążonych w kraju. Musimy zabezpieczyć mobilność mieszkańców Poznania i powiatu oraz umożliwić im korzystanie z węzłów pośrednich, takich jak Poznań Wschód czy Poznań Garbary. Budowa tramwaju w rejonie Osiedla Główna wpisuje się w tę koncepcję.  

- Temat tramwaju łączącego Zawady z osiedlem Główna traktujemy bardzo poważnie - podkreślił Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. - Znajduje się on wśród projektów, o których dofinansowanie zamierzamy starać się w ramach rozpoczętej w tym roku perspektywy unijnej. Przygotowujemy się do ogłoszenia konsultacji społecznych. Myślę, że rozpoczną się one w trzecim kwartale tego roku.

Podczas spotkania rozmawiano również o zieleni przyulicznej, zwłaszcza biegnącej wzdłuż ulicy Główna. Na przeszkodzie w sadzeniu drzew przy ruchliwych jezdniach często staje jednak podziemna infrastruktura.  

- Jeżeli w konsultacjach społecznych zarekomendują Państwo koncepcję zakładającą przebieg tramwaju wzdłuż ul. Główna, zmierzymy się nie tylko z budową tej trasy, lecz również przebudową infrastruktury, także podziemnej. To dodatkowa szansa na rewaloryzację całej ulicy, a nawet modernizację Rynku Wschodniego. To patrząc perspektywicznie, daje też szansę na dodatkową zieleń na osiedlu. Oczywiście, jeśli będzie możliwość sadzenia drzew bez uszczerbku dla infrastruktury, będziemy otwarci na takie rozwiązania dużo wcześniej - tłumaczył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Sporo czasu poświęcono na rozmowę o wiatach przystankowych na osiedlu Główna. Zadanie to realizują Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

- Chcę potwierdzić, że temat wiat jest w toku realizacji. Roczny plan, który MTP są zobligowane co roku przedstawić do zatwierdzenia Zarządowi Transportu Miejskiego, jest opracowywany i analizowany pod kątem ruchu pasażerskiego. Na terenie osiedla Główna w tym roku również zostaną wymienione wiaty - zadeklarował Bartosz Zeidler, dyrektor City Marketing. 

Zagadnieniem ważnym dla poznaniaków z Osiedla Główna jest także miejsce opieki dla dzieci w wieku żłobkowym. Jak podkreślała Agnieszka Gaczkowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Główna, dotychczas w najbliższej okolicy - przy ulicy Gnieźnieńskiej - działały niepubliczny żłobek i przedszkole. Właściciel placówki zdecydował się jednak zrezygnować  z działalności skierowanej do najmłodszych dzieci, a rodzicom maluchów wypowiedziano umowy. 

- Mamy świadomość, że na osiedlu Główna w szybkim tempie przybywa mieszkańców. W dużej mierze są to młode osoby z dziećmi. W związku z tym, z pewnością się temu tematowi przyjrzymy i poszukamy najlepszego rozwiązania - mówił prezydent Poznania. 

Radni osiedlowi zwrócili także uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Zauważają jednak również zmiany na lepsze. 

- Główna, jak każde osiedle, ma swoje problemy. Nieprzypadkowo 3 lata temu zostało ono ujęte w Miejskim Programie Rewitalizacji. Nie sposób jednak zauważyć, jak ten rejon miasta się zmienia. Poprawia się również bezpieczeństwo. Współpraca rady osiedla ze strażą miejską, monitoring, nowe inwestycje mieszkaniowe, renowacja rozmaitych obiektów - to wszystko sprawia, że Główna jest inaczej postrzegana. Inwestorzy i wspólnoty mieszkaniowe dostrzegają te zmiany. To potwierdza, że to osiedle ma przed sobą przyszłość - mówił Mariusz Wiśniewski. 

Spotkanie z Radą Osiedla Główna odbyło się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Było transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy tego rejonu miasta mogli śledzić przebieg dyskusji i zadawać pytania. Możliwe były również indywidualne rozmowy z prezydentem - chętni musieli jednak wcześniej zapisać się telefonicznie. Nietypowa formuła środowego spotkania to efekt pandemii. Z uwagi na bezpieczeństwo poznanianek i poznaniaków organizowanie tradycyjnych spotkań prezydenta z mieszkańcami nie jest możliwe. Dlatego najbliższe spotkania z przedstawicielami kolejnych osiedli będą odbywały się online, by nie stwarzać sytuacji generujących zagrożenie.

AJ

sieci społecznościowe