Spotkanie z mieszkańcami Podolan

Bezpieczeństwo na drogach, uspokojenie ruchu i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 - to najważniejsze tematy, jakie zostały poruszone podczas spotkania Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, z mieszkańcami Podolan i radą tego osiedla. 

Kadr ze spotkania na platformie komunikacyjnej, widać wielu uczestników - grafika artykułu
Najwięcej czasu zajęły radnym kwestie związane z transportem

Spotkanie odbyło się w czwartek, 24 czerwca - za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Było transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy osiedla mogli wziąć udział w spotkaniu i zadawać pytania. Możliwe były również indywidualne rozmowy z prezydentem miasta - chętni musieli jednak wcześniej zapisać się telefonicznie.

Jak uspokoić ruch samochodowy?

Najwięcej czasu zajęły radnym kwestie związane z transportem - zwłaszcza z przebudową układu drogowego w rejonie ulicy Obornickiej. Miasto analizuje różne warianty rozwiązań w tym rejonie - na pewno budowę Nowej Obornickiej poprzedzą jednak prace związane z Nową Szymanowskiego. 

- To złożony problem - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Trzeba do niego podejść kompleksowo, sama przebudowa ulicy nie rozwiąże problemów Podolan. Rozmawiamy na ten temat z władzami gminy Suchy Las i wierzę, że za ok. dwa miesiące będziemy mogli zaproponować Państwu konkretne propozycje, które oczywiście przedstawimy do konsultacji. Pewne jest, że musimy ograniczyć ruch tranzytowy w tej części miasta i stworzyć mieszkańcom Suchego Lasu dogodną alternatywę dla dojazdu samochodem. Zachętą na pewno będzie Poznańska Kolej Metropolitalna. Zmniejszeniu ruchu samochodowego sprzyja też podwyższenie opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Dzięki temu dla części osób, które na co dzień dojeżdżają do Poznania, komunikacja publiczna jest rozwiązaniem tańszym i bardziej opłacalnym. 

Rozmowy dotyczyły również przystanku Kolei Metropolitalnej - Druskienicka.

- Trwają prace nad koncepcją obejmującą wykonanie peronów nowego przystanku i jego otoczenia: parkingu Park&Ride, dojść dla pieszych. W najbliższych miesiącach powinna być gotowa - zapewniał Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. - Nie przesądzono jeszcze środków na realizację inwestycji, do tego konieczne jest uzyskanie pełnej dokumentacji projektowej. 

Dyskutowano również o budowie wiaduktów w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej - inwestycja powinna się zakończyć do końca 2023 roku. Podczas przebudowy powstanie spora część założenia drogowego pod przyszły Węzeł Druskienicka. Mieszkańcy pytali też o możliwości uruchomienia nowych linii autobusowych - nie jest to wykluczone, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Inwestycje i porządek na osiedlu

Radni pytali o możliwości przeciwdziałania lokalnym podtopieniom - np. dzięki budowie zbiornika retencyjnego przy ulicy Straży Ludowej.

- Zbiornik ma mieć pojemność ok. 6 tys. metrów sześciennych - wyjaśniała Anna Graczyk, wiceprezes zarządu spółki Aquanet. - W pierwszej kolejności istotne jest pozyskanie gruntów pod jego budowę, mamy nadzieję, że uda się to już w przyszłym roku. Następnie trzeba przygotować dokumentację techniczną i uzyskać niezbędne pozwolenia tak, by w 2025 r. możliwa była realizacja tej inwestycji.  

Sporo czasu poświęcono znajdującemu się na terenie osiedla Fortowi VI, który został zakupiony przez warszawską firmę Arche.

-Szukamy rozwiązań, które pozwolą zachować dziedzictwo historyczne, ale równocześnie zadbać o to, by forty nie zostały zapomniane - podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Problem jest złożony, ale wierzę, że uda nam się z nim zmierzyć. 

Obecny właściciel obiektu zgłosił się już do urzędu miasta z wstępną koncepcją wykorzystania fortu na cele usług hotelowo-kulturalnych. 

- Dotychczasowe realizacje tego inwestora pozwalają mieć nadzieję, że będzie to dobrej jakości rewitalizacja - uspokajał Jacek Maleszka, zastępca dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Radni i mieszkańcy chcieli również wiedzieć, na jakim etapie są działania związane z uchwałą krajobrazową - ważną dla Podolan w kontekście uporządkowania estetyki osiedla. Urzędnicy analizują już złożone podczas konsultacji uwagi do dokumentu. Część z nich zostanie uwzględniona, więc uchwała będzie ponownie wyłożona. Jej przyjęcie jest możliwe pod koniec tego roku. 

Podjęto też temat pożaru budynku wynajmowanego przez firmę Bros i uciążliwych zapachów, na jakie skarżą się mieszkańcy. Jeszcze przed pożarem urząd miasta zgłosił sprawę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który rozpoczął kontrolę. Miała się ona zakończyć do czerwca, ale została przedłużona do 31 sierpnia, Miasto czeka na jej ostateczne wyniki.

Dla dobra i bezpieczeństwa dzieci

Radni osiedla pytali również m.in. o kwestie związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 62 wraz z Filią Biblioteki Raczyńskich. Po upewnieniu się, że prace są prowadzone zgodnie z planem, chcieli dowiedzieć się, czy jest możliwa szybka termomodernizacja starej części budynku. Obecna inwestycja nie zakłada jednak takich działań - konieczne byłoby wykonanie nowego projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji. 

- Dziękuję władzom szkoły za bardzo dobrą współpracę - podkreślała Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich. -  Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w szkole jednostką "obcą", której obecność może powodować utrudnienia. Mimo to spotykamy się ze zrozumieniem i wielką otwartością. Gdy w końcu przeniesiemy się do nowego budynku, będziemy mogli jeszcze lepiej służyć mieszkańcom Podolan.

Mieszkańcy osiedla pytali o to, czy jest możliwe zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. Druskienickiej na wysokości szkoły oraz  jak można zabezpieczyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Zakopiańskiej i Morszyńskiej. ​Po obu jego stronach są przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych intensywnie wykorzystywane przez dzieci i młodzież w drodze do i ze szkoły. Wśród propozycji było zamontowanie progu-wysepki, podobnego do tego, jaki jest obecnie na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Krynickiej.

- Dziękujemy za sygnał, na najbliższej komisji porozmawiamy o tym z przedstawicielami policji i straży miejskiej - zapewniał Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu. - Wysepki i wyniesione skrzyżowania mogą jednak być w tym miejscu problematyczne ze względu na transport publiczny. 

- Bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza w drodze do szkoły, to  nasz priorytet - podkreślał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Jeśli przy ul. Druskienickiej jest potrzeba sygnalizacji świetlnej, na pewno przyjrzymy się temu zagadnieniu. 

AW

sieci społecznościowe