Spotkanie z mieszkańcami Sołacza

Strefa Płatnego Parkowania, budowa parkingów na Golęcinie, wsparcie ubogich mieszkańców - to tylko niektóre tematy, jakie poruszone zostały podczas spotkania Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, z mieszkańcami Sołacza oraz radą tego osiedla.

Screen z ekranu komputera przedstawia prezydenta Poznania w aplikacji Zoom. - grafika artykułu
Prezydent Poznania spotkał się online z mieszkańcami Sołacza

Spotkanie odbyło się w czwartek, 30 września - za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Było transmitowane na kanale YouTube Miasta Poznania, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy osiedla mogli wziąć udział w spotkaniu i zadawać pytania. Możliwe były również indywidualne rozmowy z prezydentem miasta - chętni musieli się jednak wcześniej zapisać.

Podczas spotkania radni osiedlowi poruszyli kwestie związane z komunikacją. Jednym z wątków była Strefa Płatnego Parkowania na Sołaczu i ramy czasowe realizacji tego zadania. Obecnie w planach jest wprowadzenie SPP w rejonie na Ostrowa Tumskiego, Śródki i Zagórza, a następnie poszerzenie jej o obszar Berdychowa, Piotrowa i ul. Św. Rocha. Do końca 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich opracuje plan wprowadzenia strefy w kolejnych dzielnicach Miasta. 

- Widzimy pozytywne skutki poszerzania Strefy Płatnego Parkowania. Tam, gdzie ją wprowadzono znacząco wzrósł komfort mieszkańców. Objęcie Sołacza SPP planowaliśmy w 2024 r. Po rozmowach z moimi pracownikami uważam, że można ten proces przyspieszyć. Mogłoby nastąpić to już w 2023 r. - mówił prezydent Poznania.   

Rozmowy dotyczyły również możliwości budowy parkingów na Golęcinie. Jak podkreślali radni osiedlowi, rozwiązanie takie jest potrzebne w kontekście imprez masowych odbywających się na znajdujących się w tamtym rejonie kompleksie sportowym. 

- Bardzo się cieszę, że ten teren się rozwija. Organizowanych jest tam coraz więcej ciekawych imprez sportowych. Golęcin jest często odwiedzany przez poznaniaków w celach rekreacyjnych, przychodzą  tam licznie rodziny z małymi dziećmi. Aktualnie analizujemy różne warianty i możliwości, w tym także utworzenie parkingów - tłumaczył Jacek Jaśkowiak. 

Koncepcja urbanistyczna w formie master planu dla obszaru Golęcina zostanie niebawem zaprezentowana Radzie Osiedla Sołacz i zainteresowanym mieszkańcom. Wspólnie wypracowane założenia, m.in. dotyczące przeznaczenia terenu, parametrów zabudowy oraz układu komunikacyjnego zostaną uwzględnione w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Park Golęcin".

Dyskutowano także o możliwości odprowadzenia wody, gromadzącej się na terenie zalewowym w parku Wodziczki. 

- Najlepszym rozwiązaniem, które nie wiąże się z dużą ingerencją w kwestie przyrodnicze, jest wprowadzenie takiego ukształtowania terenu, które pozwoliłoby na zagospodarowanie gromadzącej się wody - mówił Szymon Prymas, p.o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.

Sporo czasu poświęcono na rozmowę o wsparciu ubogich mieszkańców Sołacza. Chodzi o poznaniaków, mieszkających na osiedlu baraków przy ul. Dojazd. Działającej na rzecz tych osób inicjatywie społecznej "Pomoc dla baraków" zależy na powstaniu w tym miejscu świetlicy środowiskowej. Miasto przychyla się do wskazanej propozycji. Wsparcie w tej kwestii oferuje zarówno Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

- Bardzo dziękuję, że zajmujecie się Państwo tak ważnymi sprawami, jak pomoc osobom, które bardzo tego potrzebują - zwrócił się do przedstawicieli inicjatywy "Pomoc dla baraków" Jacek Jaśkowiak. 

Rozmawiano także o remontach w 38. Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Drzymały. Jak zauważył Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP, od 2019 r. na modernizację budynku szkoły z budżetu miasta przekazane zostało ponad 1,3 mln zł. Miasto zdaje sobie jednak sprawę, że budynek potrzebuje dalszych nakładów m.in. na termomodernizację. Wszyscy zgodzili się jednak, że w pierwszej kolejności powinien powstać kompleksowy projekt zagospodarowania tego terenu. Same prace, ze względu na finansową sytuację Miasta, mogłyby być realizowane etapami. 

Poznaniaków, zadających pytania w komentarzach na YouTubie interesowała również kwestia działki, na której znajduje się Rozbrat i ochrona otuliny zachodniego klinu zieleni. Prezydent po raz kolejny podkreślił, że musi działać w granicach obowiązującego prawa. Walka o dalsze funkcjonowanie skłotu w tym miejscu nie należy do zadań Miasta. Co do ochrony zieleni, takie działania są już podejmowane. 

- Pierwotny plan zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza, prezentowany w 2010 r. zakładał obecność zieleni na poziomie 30 proc. Działania podejmowane przez Miasto i radę osiedla doprowadziły do tego, że w obecnej wersji projekt planu przewiduje zieleń na poziomie 54 proc. - zauważył Jacek Jaśkowiak. - Wspieramy działalność społeczną, gdy widzimy realną pracę wykonywaną na rzecz wykluczonych. Odnoszę jednak wrażenie, że  przedstawiciele Rozbratu pod płaszczykiem działań społecznych, walczą o to, by móc nadal bezumownie funkcjonować na tym obszarze - powiedział prezydent Poznania.  

Wśród pytań poznaniaków pojawił się także wątek Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bogdanka". Jak zapewnił Adam Kijowski z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, teren ten jest chroniony i na pewno nie zostanie zabudowany, pozostanie do dyspozycji działkowców. 

Spotkanie trwało około dwóch godzin. Jego nietypowa formuła to efekt pandemii. Z uwagi na bezpieczeństwo poznanianek i poznaniaków organizowanie tradycyjnych spotkań prezydenta z mieszkańcami nie jest możliwe.

AJ

sieci społecznościowe