XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

O godz. 12:00 rozpoczęły się obrady plenarne XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich.

XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich
XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

W obradach Zgromadzenia Ogólnego ZMP wzięło udział ponad 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich oraz gości.

Podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego delegaci dokonali wyboru nowego Prezesa Związku oraz członków Zarządu ZMP, przyjęli sprawozdania z działalności oraz realizacji budżetu ZMP za rok 2010, a także ustalili program działania i budżet na rok 2011. Odbyła się również uroczystość wręczenia wyróżnień honorowych - Złotej Wstęgi Miast Polskich i Medali Związku oraz podsumowanie 20-lecia ZMP.

Drugi dzień był poświęcony debacie merytorycznej na temat stanu finansów miast oraz polskiej polityki miejskiej. Delegaci zapoznali się też z samorządowymi inicjatywami legislacyjnymi Prezydenta RP.

Lokalizacja: Poznań, Hotel Novotel Centrum, Pl. Andersa 1.

Załączniki