Ul. Dąbrowskiego-Polna

Mapy i wizualizacje

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. Dąbrowskiego-Polna

Działki

21/15/85, 21/15/94/4, 21/15/99/5

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Jeżyce

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,41

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Decyzja o warunkach zabudowy (aktywne jesli plan zagosp pusty)

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania jest to obszar zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowo-usługowej

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Część działki od strony ul. Dąbrowskiego jest wydzierżawiona na działalność usługową-parking.

Budynki i zabudowania na terenie

W części zabudowana III-kondygnacyjnym budynkiem magazynowo - garażowym, obecnie nieużytkowanym, o powierzchni zabudowy wynoszącej 528 m2 z rampą samochodową

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Dąbrowskiego

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,1 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 2,1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 6,0 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa śródmiejska mieszkaniowo-usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.