Ul. 27 Grudnia-Ratajczaka

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. 27 Grudnia-Ratajczaka

Działki

51/20/26/2, 51/20/18/4, 51/20/20/4, 51/20/26/6, 51/20/28/2, 51/20/28/3, 51/20/30/2, 51/20/30/6

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Centrum

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,342

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Cb: "Śródmieście Poznania - Centrum 2"

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/26_uchwala.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Parking, zieleń miejska

Budynki i zabudowania na terenie

Mała architektura

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ulicy 27 Grudnia i ul. Ratajczaka

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 7,2 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 1,7 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 6,8 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa i usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.