Mylna-Kościelna

Położenie

Nazwa lokalizacji

Mylna-Kościelna

Działki

21/10/116/1, 21/10/116/2, 21/10/117/4, 21/10/117/6, 21/10/154/48

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,297

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Decyzja o warunkach zabudowy (aktywne jesli plan zagosp pusty)

Brak

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ulic Mylnej i Kościelnej

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,2 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 2,1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 7,1 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.