Ul. Wiejska 6

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. Wiejska 6

Działki

01/11/56, 01/11/59

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań-Główna

Powiat

Poznański

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,08

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga publiczna 

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 10,9 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 7,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 13,1 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.