Położenie

Nazwa lokalizacji

ul.Bukowska

Działki

38/07/2, 38/07/1/9

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

2,64

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Łc: Mpzp "Ławica 3" w Poznaniu

Link do uchwały RMP

http://www.mpu.pl/repozytorium/167_UMP_XVII_189_VI_2011_T.pdf

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Schronisko dla zwierząt

Budynki i zabudowania na terenie

Zabudowania schroniska

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Bukowska

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 9,1 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 5,3 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 1,1 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.