Położenie

Nazwa lokalizacji

Rondo Rataje

Działki

05/02/49/3, 05/05/122/2, 05/05/30/5, 05/02/49/4, 05/02/60/2, 05/02/51/3, 05/02/58, 05/02/63/5, 05/06/2/6, 05/02/50/5, 05/02/63/3, 05/05/37, 05/02/50/6, 05/02/51/1, 05/05/31/1, 05/05/33, 05/02/60/3, 05/02/56/2, 05/02/55/13

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

1,224

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Łacina i ul. Brneńskiej

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,7 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 4,9 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Ławica: 9,9 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: funkcja usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.