ul. Warszawska 19

Mapy i wizualizacje

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Warszawska 19

Działki

04/13/4/70

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,4404

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Południowo-zachodnia część wydzierżawiona na plac manewrowy, pozostała część nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Warszawskiej i ul. Konarskiego

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,4 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 4,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 9,6 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania nieruchomość położona na terenach MW/U - zabudowy mieszkaniowej lub/i zabudowy usługowej.Mpzp "Komandoria - Pomet" część A w Poznaniu - w opracowaniu (Uchwała nr XII/129/VI/2011 z dnia 2011-06-07 - bip.poznan.pl).

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.