ul. Warszawska 19

Położenie

Nazwa lokalizacji

ul. Warszawska 19

Działki

04/13/4/70

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,44

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Decyzja o warunkach zabudowy (aktywne jesli plan zagosp pusty)

Brak

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

Południowo-zachodnia część wydzierżawiona na plac manewrowy, pozostała część nieużytkowana

Budynki i zabudowania na terenie

Niezabudowana

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Warszawskiej i ul. Konarskiego

Autostrada/droga krajowa [km]

A2: 8,4 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 4,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 9,6 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Przeznaczenie: zabudowa wielorodzinna lub usługowa

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Patryk Turek
Funkcja:specjalista ds.ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:61-878-5789 patryk_turek@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.