Ul. Wenecjańska

Mapy i wizualizacje

Położenie

Nazwa lokalizacji

Ul. Wenecjańska

Działki

04/16/3/3, 04/16/6, 04/16/96/1, 04/16/4/2, 04/16/5, 04/16/7

Położenie

Położenie na mapie

Miasto/Gmina

Poznań

Powiat

Poznań

Województwo

wielkopolskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0,3453

Orientacyjna cena gruntu [PLN] włączając 23% VAT

0,00

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/właściciele

Miasto Poznań

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki

Budynki i zabudowania na terenie

Nieruchomość niezabudowana, w części użytkowana obecnie jako parking.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Od ul. Wenecjańskiej.

Autostrada/droga krajowa [km]

Autostrada A2: 8,5 km

Kolej [km]

Poznań Główny: 3,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Poznań-Ławica: 10 km

Istniejąca infrastruktura

Informacje dodatkowe

Uwagi

Mpzp w opracowaniu: dla obszaru Chwaliszewo w Poznaniu (uchwała XL/421/V/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.).
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej. 
Dla przedmiotowego terenu prowadzone jest postępowanie podziałowe, po jego zakończeniu powierzchnia przeznaczona do sprzedaży wyniesie: ok. 3050 m2.

Osoba przygotowująca ofertę

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Osoby do kontaktu

Imię, nazwisko: Agnieszka Susicka
Funkcja:starszy specjalista ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu
Kontakt:+48 61 878 57 89 agnieszka_susicka@um.poznan.pl

Niniejszy materiał¸ jest materiałem promocyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego.
Cena nieruchomości może ulec zmianie.