XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W bieżącym roku szkolnym już po raz dwudziesty trzeci odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmi "Wahania koniunktury a rozwój gospodarki".

1 - grafika artykułu
1

Aktualnie kwestie związane z cyklicznością procesów wzrostu i rozwoju gospodarki nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego. Wahania koniunktury i towarzyszące im fluktuacje tempa wzrostu gospodarczego nie są czymś wyjątkowym w gospodarce. Cykliczność wzrostu gospodarczego obserwowana jest przez ekonomistów już od kilku stuleci. Badania nad tym zjawiskiem zaowocowały licznymi teoriami, które próbują wyjaśnić procesy zachodzące w gospodarce. Są one o tyle ważne, bo na ich podstawie możliwe jest prognozowanie najważniejszych parametrów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli. Do zawodów poprzedniej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie blisko 15 tys. uczniów z ponad 900 szkół.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Zawody Olimpiady są trzystopniowe: zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 5 listopada 2009 r., zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 6 stycznia 2010 r., a zawody III stopnia (centralne) odbędą się 20 i 21 marca 2010 r.

Olimpiada przyczynia się nie tylko do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala stwierdzić, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są już uznanymi w kraju naukowcami, menedżerami oraz urzędnikami wysokiego szczebla administracji rządowej.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierają: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Banku Rozwoju Eksportu, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Narodowy Bank Polski, "Nowe Życie Gospodarcze", PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA, Wydawnictwo Naukowe PW N SA

Termin zgłoszeń do zawodów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej upływa 30 września 2009 r. Szczegóły na stronie internetowej: www.pte.pl/owe.

sieci społecznościowe