Konferencja pn. Energia i klimat w miastach XXI wieku już za nami

Jak duże jest znaczenie energii w miastach w XXI wieku? Jakie globalne i lokalne wyzwania czekają spółki energetyczne? Czy inteligentne oświetlenie przestrzeni miejskiej to przyszłość czy teraźniejszość? Jakie kroki podejmować w obliczu zmian klimatu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali uczestnicy konferencji "Energia i klimat w miastach XXI wieku", odbywającej się w ramach Targów POLECO 2021. Wydarzenie oficjalnie otworzył Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.  

Dzień Krajobrazu 2021. Otwarte krajobrazy

20 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa, tego dnia w 2000 roku we Florencji podpisano Europejską Konwencję Krajobrazową, ratyfikowaną przez Polskę 27 września 2004 roku. Podstawowym celem przyjętego dokumentu jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie w tym obszarze współpracy europejskiej.

Współpraca Miasta i Uniwersytetu

Zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss oraz prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Zbyszko Melosik podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Socjologii UAM a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP. Miasto i uczelnia deklarują, że będą współdziałać w zakresie kształcenia i prowadzenia badań społecznych.

Konferencja pn. Energia i klimat w miastach XXI wieku

Świat boryka się z Covid-19 oraz narastającym kryzysem klimatycznym. Z dnia na dzień społeczne i gospodarcze skutki pandemii stają się coraz bardziej dotkliwe - dla gospodarki i przeciętnego mieszkańca naszych miast, a zmiany klimatu objawiają się coraz to nowszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Sytuacja wymaga jednoznacznych i natychmiastowych działań. Czy to ostatnia i niepowtarzalna szansa na dokonanie radykalnych zmian w realizacji celów zrównoważonego rozwoju?

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Poznań bez azbestu - jeszcze do 30 września można składać wnioski!

Trwa się nabór wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu. W jego ramach można ubiegać się o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu, a Miasto pokryje 100% kosztów demontażu lub odbioru wyrobów zawierających azbest. Dokumenty można składać do 30 września 2021 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a.

Otwarcie kąpieliska Malta

W ramach przeprowadzonej kontroli na kąpielisku Malta, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu określił wodę na kąpielisku jako przydatną do kąpieli.

Konsultacje społeczne dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poznań bez azbestu

W ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" rozpoczął się nabór wniosków o usunięcie posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu. Dokumenty można składać do 30 września 2021 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.

Programy Kawka Bis oraz Czyste Powietrze

Z roku na rok coraz więcej mieszkańców miasta Poznania przystępuje do miejskiego programu KAWKA BIS. W tegorocznej edycji łącznie zostało przygotowanych 654 umów, na kwotę  ponad 10 mln złotych. Zwiększająca się świadomość ekologiczna mieszkańców z zakresu ochrony powietrza oraz zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne sprawiają, że miasto staje się coraz przyjaźniejszym miejscem.

Relacja ze Spaceru po Cytadeli z okazji Dnia Bioróżnorodności

26 czerwca odbył się spacer edukacyjny po Cytadeli dla mieszkańców, zorganizowany przez  Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska. Po Cytadeli oprowadzali uczestników naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:  prof. dr hab. Justyna Wiland-Szymańska z Zakładu Taksonomii Roślin UAM, a także dyrektor Ogrodu Botanicznego oraz dr Szymon Konwerski - entomolog zajmujący się biologią i ekologią chrząszczy oraz ich związkami z innymi organizmami i znaczeniem w różnych ekosystemach.

29 czerwca 2021 roku Komisja Europejska organizuje wirtualny Dzień Działania (Day of Action)

Wydarzenie to ma na celu podniesienie świadomości na temat postępów i możliwości w ramach Europejskiego Paktu na Rzecz Klimatu  (European Climate Pact), zachęcenie do składania zobowiązań, dzielenie się podnoszącymi na duchu historiami z akcji na rzecz klimatu oraz połączenie ludzi z działaniami w ich własnych krajach. Wydarzenie to zgromadzi polityków, decydentów, celebrytów, ambasadorów, koordynatorów krajowych, partnerów PR, influencerów oraz obywateli Europy ze wszystkich środowisk i będzie podzielone na blok europejski i panel krajowy - dla Polski 11:30 - 12:30  (CEST).

Zapraszamy na spacer po Parku Cytadela w najbliższą sobotę!

W dniu 26 czerwca Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej organizuje spacer po Cytadeli z przewodnikami. Podczas spaceru uczestnicy poznają bogactwo przyrodnicze parku, w tym różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt. Spacer będzie doskonalą okazją do poznania Cytadeli z innej strony niż tylko miejsca wypoczynku i rekreacji.

Strona 1 2 67