OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu:

aktualizacja "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

5 czerwca 2024 r. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Ogrodem Botanicznym UAM zaprosił mieszkańców Poznania do udziału w Dniu Ochrony Środowiska.