Lista oddziałów WKOS

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Poznania
ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań
Telefon: 878-40-53 lub 878-40-54
Faks: 878-40-55
wos@um.poznan.pl

Lp. Nazwa Szczegóły
1. Dyrektor Wydziału (D) Kompetencje Pracownicy
2. Zastępca dyrektora ds. organizacyjno - informacyjnych (DO) Kompetencje Pracownicy
3. Zastępca dyrektora ds. technicznych i środowiska (DT) Kompetencje Pracownicy
4. Oddział Ochrony Środowiska (TS) Kompetencje Pracownicy
5. Oddział Ochrony Zieleni (DZ) Kontakt telefoniczny do pracowników w sprawach toczących się postępowań: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 9.00 i 14.00 - 15.30 Kompetencje Pracownicy
6. Oddział Ocen Oddziaływania (TO). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ocen Oddziaływania: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 10.00 i 13.30 - 15.30 Kompetencje Pracownicy
7. Oddział Informacyjno - Programowy (OI) Kompetencje Pracownicy
8. Oddział Ochrony Powietrza (DP) Kompetencje Pracownicy
9. Oddział Realizacji Zadań Przyrodniczych i Gospodarki Wodnej (TP) Kompetencje Pracownicy
10. Oddział Organizacyjno - Finansowy (OF) Kompetencje Pracownicy