Kontynuacja Programu

Zarządzeniem Nr 807/2011/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2011 roku przedłużono realizację Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa do roku 2015.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej