Druga edycja kampanii społecznej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozpoczął kolejną edycję kampanii społecznej realizowanej w ramach Programu Przeciwdziałania Procederowi Żebractwa na terenie miasta Poznania na lata 2008-2010.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości osób żebrzących na temat możliwych form pomocy oraz konsekwencji żebrania, zwiększenie świadomości osób wspierających osoby żebrzące oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przez osoby doświadczające problemów społeczno - ekonomicznych.

Zamiarem kampanii jest dotarcie z przekazem do społeczeństwa Poznania, zarówno mieszkańców jak i odwiedzających miasto turystów, a co za tym idzie, podniesienie świadomości na temat będący przedmiotem kampanii.

Tegoroczna edycja kampanii ma uświadomić mieszkańcom Poznania i turystom, że dawanie pieniędzy nie zawsze jest skuteczną formą pomocy, że można pomagać rozsądniej. Ma ona uświadomić w jaki sposób wspierać potrzebujących, nie dając pieniędzy osobom żebrzącym.

W Poznaniu działa wiele instytucji i organizacji pozarządowych specjalizujących się w efektywnym wspieraniu osób ubogich, chorych, bezdomnych, czy w każdy inny sposób będących w potrzebie.

Działania realizowane w ramach tegorocznej kampanii kierowane są do mieszkańców i turystów, bywalców restauracji i przyrestauracyjnych ogródków w okolicy Starego Rynku, klientów centrów handlowych a także do kierowców.

W pierwszym etapie kampanii materiałem edukacyjnym są formy plakatowe.Następny etap związany jest z dystrybucją materiałów dla klientów centrów handlowych oraz kierowców. Materiały edukacyjne eksponowane będą także w lokalach gastronomicznych zlokalizowanych w okolicy Starego Rynku.

Partnerami tegorocznej kampanii są:

Centrum Handlowe Panorama, ul. Górecka

Hipermarket Tesco, ul. Opieńskiego

Stacje benzynowe sieci BP Europa SE, zlokalizowane na terenie miasta Poznania

Lokale gastronomiczne zlokalizowane na terenie Starego Rynku: Dramat, Avanti-Gospoda pod Koziołkami, Avanti-Spaghetteria, Tapas Bar, Filigrando, Shark, Kawiarnia Gruszecki, Cafe Nescafe, Barcode, Sioux, Fenix, Lizard King, Fever.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Zarząd Dróg Miejskich

Dworzec PKS, PKP, port lotniczy Ławica

Straż Miejska Miasta Poznania, Policja

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej