Utrzymanie trwałości Projektu - sprzęt w szkołach

Na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych
w Poznaniu", 
Miasto Poznań zakupiło w latach 2010-2012 oraz w 2016 roku sprzęt do prowadzenia profilaktycznych zajęć korekcyjnych, aktywizacji dzieci, radioodtwarzacze,
a także elementy wyposażenia sal gimnastycznych.

Z dniem 7 marca 2017 r. zakończył się okres utrzymania trwałości ww. projektu.
Z tym dniem, dotychczas użyczony szkołom sprzęt, ubezpieczony przez Miasto, został przekazany przez Miasto Poznań na stan majątkowy szkół podstawowych, które uczestniczyły w projekcie.

Podstawą przekazania ww. sprzętu są zawarte w 2009 r. porozumienia, protokoły zdawczo- odbiorcze sprzętu oraz potwierdzony przez Dyrekcje szkół stan faktyczny sprzętu przekazanego szkołom latach 2010-2012 wynikający z realizacji zarządzenia Nr 472/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z 10 czerwca 2016 r.

Przekazany szkołom sprzęt powinien znaleźć zastosowanie w profilaktyce wad postawy
oraz wszelkiego rodzaju działaniach aktywizujących uczniów i promujących zdrowie.

"Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej