Raport z badań ulicy Święty Marcin

Raport z badań ulicy Święty Marcin

Uchwalony w 2013 roku przez Radę Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014 - 2030, zwany dalej Programem dla Śródmieścia, stawia przed Miastem Poznań nowe wyzwania, a efektem jego uchwalenia jest zamiar rozszerzenia Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR) o obszar obejmujący ulicę Święty Marcin wraz z jej najbliższym otoczeniem.

Zamiar objęcia ulicy Święty Marcin Miejskim Programem Rewitalizacji dla Poznania spowodował potrzebę zinwentaryzowania zasobów i zebrania podstawowych informacji do zbadania sytuacji społeczno-gospodarczej tego obszaru, czego wynikiem jest niniejszy raport.

Raport w znacznej części opiera się o dane zinwentaryzowane podczas wizji terenowych i stanowić może przykład dla zespołów obywatelskich do uzyskania niezbędnych danych o obszarze zainteresowania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej