Ekologiczne demonstratory 2018-2019

Projekt (Inicjatywa) ekologicznych demonstratorów jest realizowany przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w ramach międzynarodowego projektu CONNECTING Nature (Program Ramowy Horyzont 2020) we współpracy z Fundacją Made in Art z Poznania.

Projekt ma na celu promowanie wśród najmłodszych wrażliwości na przyrodę i wiedzy na temat naturalnych procesów przyrodniczych, które zachodzą wokół nas.

Co to jest eko-demonstrator?

Jest to element lub urządzenie wykonane z materiałów naturalnych (np. drewnianych, roślinnych). Ekologiczny demonstrator może służyć jako przykład działania różnych sił przyrody i obrazować zachodzące procesy naturalne, będąc jednocześnie elementem zabawy i relaksu w ogrodzie przedszkolnym.

Do tej pory, wraz z Fundacją Made in Art, zrealizowaliśmy eko-demonstratory w dwudziestu poznańskich przedszkolach (dziesięć placówek w 2018 roku i dziesięć w 2019 roku). Dodatkowo opracowano scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci nawiązujących do działania instalacji i procesów, jakie demonstrują.

Instalacje z 2018 roku:

1. "Żywy stół" - czyli stół obsadzony roślinnością wieloletnią, zimozieloną o ograniczonych wymaganiach pielęgnacyjnych. W centralnej części stołu znajduje się studzienka rewizyjna, która umożliwi obserwację rozwoju systemu korzeniowego roślin.

2. "Wierzbowy szałas" - stworzona z żywokołów wierzbowych i drewnianego podestu. Jest to żywa konstrukcja, która będzie rozwijać się i ewoluować.

3. "Stacja meteorologiczna" - bazę stanowi drewniana konstrukcja przypominająca indiańskie tipi. Na drewnianych ścianach zamontowano instrumenty do pomiaru temperatury powietrza, wilgotności, opadu i kierunków wiatru.

4. "Rabaty" - drewniane skrzynie wypełnione ziemią kompostową, które będą służyć pokazowej uprawie roślin jadalnych.

5. "Deszczarium", czyli demonstrator związany z prostym systemem zarządzania wodą opadową. Składa się z przyłącza zbierającego deszczówkę z rynny oraz konewek, które stanowią zbiorniki magazynujące wodę opadową.

Instalacje z 2019 roku nawiązują do takich tematów jak:

1. O czym bzyczą owady, czyli po co nam owady w mieście?

2. O czym szumią wierzby, czyli o wodzie w mieście.

3. O zielonym mieście, czyli o zielonych dachach i ścianach.

4. O słońcu, deszczu i mrozie, czyli cztery pory roku.

5. O drzewach, krzewach, bylinach, czyli rośliny wokół nas.

Koordynacja projektu: Agnieszka Dziubała, tel. (61) 878 5013, agnidz@um.poznan.pl, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej