Kolejne drzewa na ul. Św. Marcin

Na ulicy Św. Marcin stanęły donice z roślinami - drzewami, bylinami i trawami ozdobnymi. To część projektu Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, którego celem jest zwiększenie zieleni na staromiejskich ulicach. Prace udało się przeprowadzić wcześniej niż zapowiadano.

Kolejne drzewa na ul. Św. Marcin
Kolejne drzewa na ul. Św. Marcin

11 donic z drzewami, krzewami i bylinami (m.in. świdośliwami Lamarckimi i jałowcami płożącymi) pojawiło się po południowej stronie ul. Św. Marcin (obok kamienic, naprzeciwko Alf). Dodatkowe elementy infrastruktury nie tylko pozwolą zwiększyć ilość zieleni, ale też uniemożliwią nielegalne parkowanie.

W ścisłym centrum Poznania przybywa zieleni i miejsc do wypoczynku. Wcześniej donice z roślinami oraz dodatkowe ławki stanęły także w pasach drogowych ulic Wielkiej (fragment od ul. Klasztornej do ul. Garbary) i Paderewskiego (odcinek od al. Marcinkowskiego do ul. Sierocej). Te dwie ulice ozdobiło łącznie 25 donic, które obsadzone zostały kwitnącymi drzewami - wiśniami piłkowanymi odmiany Kanzan oraz świdośliwami Lamarckimi. Pod drzewami zasadzone zostały trawy ozdobne i kwitnące byliny. Przy obu ulicach stanęło także 18 ławek z drewna i stali nierdzewnej.

Przetarg na realizację prac na wszystkich trzech ulicach wygrał Zakład Kształtowania Zieleni "Gardens" Grzegorz Sobolewski. W ramach zamówienia firmie zlecono również pielęgnację gwarancyjną w okresie 24 miesięcy na ul. Wielkiej i Padarewskiego, natomiast na św. Marcinie aż do końca marca 2029 r.

Koszt całego przedsięwzięcia to 510 841,20 zł (ul. Padarewskiego i Wielka 286 705,80 zł, natomiast św.Marcin 224 135,40 zł). Poprawkę budżetową w wysokości 200 000,00 zł zakładającą zwiększenie ilości zieleni w obszarze staromiejskich ulic złożył radny Marek Sternalski.

AJ