Nowe odcinki Wartostrady

Wspólna oferta firm Paweł Mróz PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych z Poznania oraz Waldemar Illman BUDNET z Czerwonaka została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na wykonawcę projektu i budowy kolejnych odcinków Wartostrady. Będzie można z nich korzystać od wiosny 2020 roku.

Nowe odcinki Wartostrady
Nowe odcinki Wartostrady

Wynik przetargu stał się już prawomocny, a Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpoczęły procedurę zmierzającą do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Obecnie Spółka oczekuje na skompletowanie przez zwycięzcę przetargu dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany zakończyć prace projektowe do sierpnia przyszłego roku, a roboty budowlane do końca I kwartału roku 2020. Trzy nowe odcinki Wartostrady będą miały łączną 2,5 km. Najdłuższy połączy okolice mostu Królowej Jadwigi z parkiem w Starym Korycie Warty. Dwa pozostałe połączą ulice Czartoria i Chwaliszewo oraz poprowadzą pieszych i rowerzystów przy Bramie Poznania ICHOT, nad Cybiną.

Nowe odcinki - podobnie jak te już istniejące - zostaną wyposażone w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Powstaną także punkty zliczania rowerów z pętlą indukcyjną, a w rejonie mostu św. Rocha, mostu Chrobrego oraz dworca Garbary - trzy zadaszone, monitorowane parkingi typu Bike&Ride dla 36 rowerów.

Punkty zliczania rowerów zostaną utworzone na odcinkach łączących most Rocha z ul. Czartoria oraz most Królowej Jadwigi z mostem Przemysła I. Oba mają dostarczyć dane, które pozwolą oszacować celowość realizacji kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Poznaniu.

Projekt pod nazwą "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I" jest dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

PIM