Oświetlenie i monitoring na Wartostradzie

Działa już nowe oświetlenie i monitoring wzdłuż Wartostrady pomiędzy mostami Królowej Jadwigi i Bolesława Chrobrego.

Nowe oświetlenie i monitoring wzdłuż Wartostrady
Nowe oświetlenie i monitoring wzdłuż Wartostrady

- Budowa oświetlenia i monitoringu nad Wartą jest dla Miasta zadaniem priorytetowym. Jego realizacja przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach nadwarciańskich - zarówno mieszkańców, jak i turystów - podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Na półtorakilometrowym odcinku zamontowanych zostało 44 lamp i 9 kamer. Zbudowano też sieć zasilającą oświetlenie oraz światłowodową, łączącą kamery z istniejącym systemem monitoringu.

W ramach inwestycji rozebrano również fragment istniejącej nawierzchni ścieżki wraz z jej odtworzeniem na ok. 170-metrowym odcinku - od parku w Starym Korycie Warty do ul. Ewangelickiej, a także przebudowano istniejącą nawierzchnię na długości ok. 290 m w parku im. T. Mazowieckiego, do mostu Królowej Jadwigi.

- Kolejne działania inwestycyjne w terenie odbędą się w drugiej połowie roku. Obejmą one również Szeląg. W tej chwili trwa dopinanie dokumentacji i decyzji. Zakończenie całości realizacji zaplanowane jest do wiosny 2020 roku - mówi Mariusz Wiśniewski.

Wybudowany zostanie dolny odcinek Wartostrady od mostu Królowej Jadwigi do pochylni i schodów na Chwaliszewie. Połączona będzie także górna trasa z Czartorii do mostu Chrobrego. Powstanie zjazd do Bramy Poznania, a oświetlenie i monitoring obejmie pozostałe odcinki Wartostrady (za wyjątkiem Parku nad Wartą, którego realizacja odbędzie się w osobnym zadaniu). W kolejnym roku nastąpi także dowiązanie Wartostrady pod mostem Chrobrego na cypel, gdzie były problemy z regulacją własności działki.

Nowe odcinki Wartostrady będą miały łączną długość 2,5 km. Najdłuższy połączy okolice mostu Królowej Jadwigi z parkiem w Starym Korycie Warty. Nowe odcinki - podobnie jak te już istniejące - zostaną wyposażone w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Powstaną także punkty zliczania rowerów z pętlą indukcyjną, zadaszone, monitorowane parkingi typu Bike&Ride.

Punkty zliczania rowerów zostaną utworzone na odcinkach łączących most Rocha z ul. Czartoria oraz most Królowej Jadwigi z mostem Przemysła I. Oba mają dostarczyć dane, które pozwolą oszacować celowość realizacji kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Poznaniu.

Projekt pod nazwą "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" jest dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

RB