Plac Wiosny Ludów i ulica Szkolna - konkurs architektoniczny dla studentów

Plac Wiosny Ludów i jego otoczenie odzyskają dawną świetność - Miasto Poznań ogłosiło konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną tego miejsca. Konkurs ma charakter zamknięty - do rywalizacji mogą stanąć studenci uczelni wyższych kształcących architektów. Ich zadaniem będzie opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej samego placu oraz ulicy Szkolnej. Plac Wiosny Ludów jest bardzo ważny dla pieszych: znajduje się na trasie łączącej Stary Rynek z ulicą Półwiejską i Starym Browarem. Ma też powiązanie z ulicą Święty Marcin i planowanym kulturowym szlakiem pieszym od zespołu uniwersyteckiego przy alei Niepodległości, poprzez ulice Taczaka, Taylora, Pasaż Apollo, ul. Wysoką i Szymańskiego do placu Wiosny Ludów.

MPU przygotowała wizualizację wytycznych, na ich podstawie studenci muszą przygotować własną koncepcję
MPU przygotowała wizualizację wytycznych, na ich podstawie studenci muszą przygotować własną koncepcję

- Na polskich uczelniach uczy się wielu młodych, zdolnych ludzi, przyszłych architektów - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury. - Nasz konkurs daje im szansę, by pokazać swoje możliwości. Liczymy na świeże spojrzenie i kreatywne pomysły, które pomogą zagospodarować tę ważną dla całego miasta przestrzeń. Takie rozwiązanie sprawdziło się już przy okazji projektowania ulicy Kościelnej, wierzę, że teraz również studenci zaproponują oryginalne koncepcje.

Stworzone przez studentów projekty staną się następnie podstawą do dalszych prac planistycznych.

W hołdzie dla historii

Miasto stawia przed studentami wysokie wymagania. Projektując nowa zabudowę placu przyszli architekci muszą nawiązać do jego historycznego zagospodarowania: zachować odpowiednie gabaryty i podziały. Dzięki temu poznaniacy mogą mieć pewność, że w centrum miasta nie powstanie żadna ogromna monolityczna zabudowa, która przytłoczyłaby istniejące historyczne budynki.

- Już w średniowieczu plac Wiosny Ludów był miejscem ważnym dla miasta - podkreśla Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Po wielkim pożarze w 1803 roku wytyczono tam nowe ulice, wzniesiono Hotel Wiedeński, a pod koniec XIX wieku plac zyskał zwartą zabudowę, która została zniszczona podczas II wojny światowej. Do naszych czasów zachował się jednak układ dróg i działek z okresu 20-lecia międzywojennego. Projektując nowy wygląd placu, chcemy nawiązać do jego bogatej historii.

Nowy wygląd placu ma przypominać ten z międzywojnia: studenckie projekty powinny uwzględnić zastosowanie zwartej zabudowy skupionej wokół placu-rozdroża. Ważne będzie też stworzenie osi kompozycyjno-widokowej, która ma rozpoczynać się od ulicy Wysokiej i naprowadzać na obecnie niezabudowany narożnik Kupca Poznańskiego. Wyznaczać ma ją piesze przejście, które jest jednym z najważniejszych założeń koncepcyjnych. Jego wejścia i przebieg mają być dodatkowo podkreślone akcentami architektoniczno-urbanistycznymi na elewacjach budynków.

To jednak nie koniec wytycznych. Plac Wiosny Ludów jest bardzo ważny dla pieszych: znajduje się na trasie łączącej Stary Rynek z ulicą Półwiejską i Starym Browarem. Ma też powiązanie z ulicą Święty Marcin i planowanym kulturowym szlakiem pieszym od zespołu uniwersyteckiego przy alei Niepodległości, poprzez ulice Taczaka, Taylora, Pasaż Apollo, ul. Wysoką i Szymańskiego do placu Wiosny Ludów.

- Konsekwentnie zmieniamy centrum miasta na lepsze - podkreśla Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. - Po rewaloryzacji ulicy Święty Marcin i pracach na placu Kolegiackim zmiany na placu Wiosny Ludów są tego kolejnym przykładem. Nie ograniczymy się wyłącznie do tworzenia dokumentów planistycznych dotyczących tego miejsca. Chcemy podjąć konkretne i stanowcze działania zmierzające do przejęcia części placu. Nie akceptujemy dzisiejszego sposobu zagospodarowania słynnego narożnika przy Kupcu Poznańskim ani stosunku właścicieli tego terenu do przestrzeni publicznej. Myślę, że w ciągu najbliższego roku uda się to zmienić, by następnie stworzyć w centrum Poznania przyjazne pieszym miejsce.

Prace można składać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, pokój 348) do 24 stycznia 2020 r. do godziny 15.30. Wszystkie elementy pracy należy umieścić w szczelnie zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym kodem identyfikacyjnym oraz napisem "Konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną placu Wiosny Ludów i ul. Szkolnej w Poznaniu". Złożone projekty oceni Kapituła konkursu, w której skład wejdą architekci, urbaniści, przedstawiciele urzędu miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków i firmy ORPEA Polska.

Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego, a prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej. Na najlepszych czekają nagrody ufundowane przez spółkę ORPEA Polska, o łącznej puli 6 tys. zł brutto.

AW