Prace na ul. Taczaka i Garncarskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem

Modernizacja ulic Taczaka i Garncarskiej wchodzi w kolejną fazę. Zakończyła się przebudowa infrastruktury podziemnej w południowej części ul. Taczaka, a na większości ul. Garncarskiej ułożono już podbudowę z kruszywa pod nową nawierzchnię.

Prace na ul. Taczaka i Garncarskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem
Prace na ul. Taczaka i Garncarskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem

Po zakończeniu prac związanych z sieciami podziemnymi, na południowej części ul. Taczaka ułożono już pierwsze warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Umożliwiło to rozpoczęcie prac po przeciwległej stronie ulicy, która została zamknięta dla pieszych. Ich ruch został przeniesiony na południową stronę i odbywał się będzie po warstwie podbudowy z kruszywa.

Przez najbliższe dni na północnej stronie ul. Taczaka będą prowadzone roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Mimo zamknięcia tej części ulicy, jej mieszkańcy i użytkownicy lokali usługowych mają do nich zagwarantowane dojścia. Na ul. Garncarskiej kontynuowane będzie układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz montaż krawężników.

Źródło: PIM