Przystań jachtowa nad Wartą

Powoli dobiega końca budowa nowoczesnego zaplecza przystani jachtowej nad Wartą. W Starym Porcie stanął budynek, w którym znajdą się prysznice, toalety, pralnia oraz punkt gastronomiczny. Na dachu obiektu zlokalizowany będzie taras. Zakończenie prac przewidziano na koniec września.

Przystań jachtowa nad Wartą
Przystań jachtowa nad Wartą

Stary Port od zachodu ograniczony jest murem oporowym wzdłuż ul. Szyperskiej, od północy i wschodu - korytem rzeki Warty, a od południa - ul. E. Estkowskiego. W miejscu tym ma powstać całoroczna przystań jachtowa. Obecnie realizowane są prace wykończeniowe budynku zaplecza, zaprojektowanego w formie stalowego kontenera.

Obiekt będzie składał się z części socjalno-sanitarnej oraz punktu gastronomicznego, między którymi zapewniona zostanie łatwa komunikacja. Z części socjalno-sanitarnej (pryszniców, toalet i pralni) będą mogli korzystać cumujący w przystani jachtowej, również osoby z niepełnosprawnościami.

W punkcie gastronomicznym użytkownicy przystani będą mogli zjeść posiłek, kupić napoje oraz uzupełnić zapasy na dalszą podróż po rzece. Ta część obiektu będzie dostępna również dla osób z zewnątrz, które zechcą spędzić wolny czas w centrum miasta.

Aktualnie w budynku zaplecza trwa montaż urządzeń sanitarnych, podłóg i drzwi. Wykonano już konstrukcję stalową schodów, które prowadzić będą na taras zlokalizowany na dachu obiektu. Przed wykonawcą jest jeszcze montaż ozdobnych szprosów i balustrad oraz budowa zjazdu prowadzącego do obiektu z ul. Estkowskiego.

Zakończenie robót budowlanych związanych z budową zaplecza przewidziano na koniec września. W drugiej połowie roku zakończą się natomiast prace projektowe przy całorocznej przystani jachtowej na Warcie, która docelowo ma być centralnym miejscem postoju statków w Poznaniu na śródlądowej drodze wodnej. Znajdzie się tam miejsce dla 80 jednostek pływających i 5 dla służb ratunkowych. Komunikacja z lądem odbywać się będzie, co najmniej, dwoma trapami. Przystań będzie wyposażona w dostęp do wody pitnej i energii elektrycznej, monitoring oraz oświetlenie, zapewni też odbiór ścieków i nieczystości stałych od żeglujących.

W tym samym czasie będzie gotowy projekt przystani nurtowej, przeznaczonej m.in. dla barek kawiarnianych, która ma powstać na wysokości Czartorii. Będzie miała 100 m długości, (w tym 75 m linii cumowania). Maksymalne zanurzenie cumujących w tym miejscu statków wynosić będzie 1,4 m.

PIM/ AJ