Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

26 marca 2024 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XCIX/1931/VIII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

Zmiana GPR grafika - grafika artykułu
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji