Zgłoś się do akcji "Odmień swoje podwórko"

Miasto Poznań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaprasza do udziału w kolejnej, 10. edycji akcji "Odmień swoje podwórko".

Zgłoś się do akcji "Odmień swoje podwórko" - grafika artykułu
Zgłoś się do akcji "Odmień swoje podwórko"

Celem akcji jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych wokół procesu poprawy jakości życia w mieście. Akcja inicjuje przeobrażenia terenów wymagających interwencji publicznej dla poprawy stanu zagospodarowania i podniesienia jakości ich estetyki.

Akcja skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania rad osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja "Odmień swoje podwórko" składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego dwudniowe warsztaty mające charakter konkursu projektów, podczas których zespoły projektowe z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje lub projekty.

b) terenowego, który inicjuje wykonanie wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów.

Warsztaty projektowe odbędą się w Inkubatorze Kultury "Pireus" przy ul. Głogowskiej 35, w dniach 28 i 29 czerwca 2019 r., w godzinach od 16:30 do 19:30 w piątek oraz od 9:30 do 16:00 w sobotę. Podczas warsztatów organizator zapewni uczestnikom doradztwo eksperckie (architektów, urbanistów, specjalistów kształtowania zieleni) oraz poczęstunek.

W tegorocznej akcji "Odmień swoje podwórko":

może wziąć udział maksymalnie 6 zespołów projektowych liczących minimum 3 uczestników każdy;

nagrodami w konkursie projektów będą uzgodnione elementy koncepcji lub projektów powstałych w wyniku warsztatów np. sadzonki roślin, ziemia ogrodnicza, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury, które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji;

na wszystkie nagrody w konkursie projektów, przy uwzględnieniu 6 zespołów projektowych, organizator przeznacza pulę minimum 12 000,00 zł, która zostanie wykorzystana zgodnie z regulaminem akcji;

o zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują:

- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia i spełnione warunki regulaminu akcji i niniejszego ogłoszenia;

- kolejność zgłoszenia;

- ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin akcji znajdują się w załącznikach oraz w zakładce "Odmień swoje podwórko".

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 10 czerwca 2019 r.

Załączniki

sieci społecznościowe