Zarezerwuj wizytę w Urzędzie

Wyświetl według: tematu wydziału

Temat: Gospodarka odpadami
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanej
Opis procedury w BIP
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkanej
Opis procedury w BIP
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Opis procedury w BIP
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanej
Opis procedury w BIP
Zapoznaj się z opisami procedur w Biuletynie Informacji Publicznej i przygotuj potrzebne dokumenty.
Bez kompletu dokumentów złożenie wniosku będzie niemożliwe..
System odnotowuje spóźnienie jako rezygnację z umówionej wizyty!!