Rower w ruchu drogowym

Jakie są rodzaje dróg rowerowych? W jaki sposób należy, a kiedy trzeba się po nich poruszać? Przygotowaliśmy krótki poradnik na temat zgodnej z prawem jazdy rowerem po mieście. Poniżej opisujemy znaki drogowe, na które możemy natknąć się na jezdni i drogach rowerowych. Tłumaczymy co oznaczają te znaki i w jaki sposób należy się do nich zastosować.


Droga rowerowa - jest specjalnie przeznaczona dla ruchu rowerów i oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Jedno- lub dwukierunkowa droga przeznaczona dla jazdy rowerów jest oznaczona znakiem C-13 i oddzielona konstrukcyjnie od jezdni. Rowerzysta ma obowiązek poruszania się drogą rowerową, jeżeli prowadzi ona w kierunku, w którym podąża.


Droga dla rowerów i pieszych - ciąg pieszo-rowerowy, to dwukierunkowa droga przeznaczona dla ruchu rowerowego i pieszego. Jest oznaczona znakiem C-13/16 z kreską.

Rowerzysta ma obowiązek poruszania się nią, jeżeli przebiega ona w kierunku, w którym porusza się, ale zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


Dopuszczony ruch rowerowy oznacza dopuszczenie na chodniku ruchu rowerowego za pomocą znaku C-16 i tabliczki z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru lub nazwą pojazdu (roweru).

Rowerzysta nie ma obowiązku poruszania się chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym - natomiast może legalnie skorzystać z takiej możliwości. Jest to szczególnie przydatne na drogach, po których porusza się wiele aut z wysoką prędkością.


Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni do poruszania się rowerów w jednym kierunku, zgodnym z ruchem ogólnym. Oznaczony jest odpowiednimi znakami drogowymi. Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych rowerzysta zobowiązany jest ustępować miejsca pieszym zachowując szczególną ostrożność.

Rowerzyści mogą się również poruszać po kontrapasach lub kontraruchu. Kierunek jazdy na tych drugich określają wówczas tzw. sierżanty. Są to po prostu białe strzałki, wyznaczające kierunek jazdy na rowerze. Więcej na temat kontrapasów i kontraruchów można przeczytać tutaj: kontrapas (poznan.pl) i kontraruch (poznan.pl).


Rowerzyści mogą poruszać się po niektórych buspasach. Na pionowym znaku informującym oprócz napisu BUS musi widnieć również dopisek DOP, a pod spodem tabliczka z opisem jakie pojazdy również mogą tam jeździć. Informacja, że możliwe jest poruszanie się rowerem pokazana jest zazwyczaj w formie piktogramu.


Droga dla rowerów musi być specjalnie oznaczona zarówno pionowymi znakami drogowymi, jak i malowaniem poziomym. Samodzielną drogę dla rowerów pokazuje znak C-13. Drogę pieszo-rowerową - znak C13+C16 w dwóch wariantach. Poziomy (rowerzysta oddzielony od pieszego poziomą kreską w połowie znaku oznacza, że droga nie jest odgórnie podzielona na część dla cyklistów oraz pieszych. Jeżeli oznaczenia są obok siebie przedzielone pionową linią oznacza to, że część drogi przeznaczona jest dla rowerów, a część dla pieszych (w zależności po której stronie znaku jest jaki symbol).


Przed przejściami/przejazdami przez drogę stawiane są znaki D-6a lub D-6b (tylko przejazd dla rowerów lub wspólny z pieszymi).


Możliwe jest również, pozornie sprzeczne, zestawienie znaków B-9, zakazującego ruchu rowerów, z tabliczką o treści "Nie dotyczy" i piktogramem roweru.

Nie jest to jednak błąd. Zakaz wjazdu dotyczy wówczas tylko rowerów wielośladowych, np. wózków rowerowych. Zazwyczaj takie zestawienie znaków można spotkać na odcinkach dróg, które mogłyby zostać zablokowane przez przejazd tego typu pojazdu.

Zakaz wjazdu w tym kontekście nie dotyczy zatem zwykłych rowerów jednośladowych - można poruszać się nimi po takiej drodze.


Piesi na drodze dla rowerów - tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi musi ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

Zgodnie z przepisami rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów, jak również w sytuacji gdy dopiero zbliża się do przejazdu, a kierujący innym pojazdem skręca w drogę poprzeczną i przecina toru ruchu rowerów.