Zarząd Dróg Miejskich
Sekretariat                                                      tel.: 61 647 72 73
Awarie sygnalizacji świetlnej i zniszczonych znaków drogowych, uszkodzenia nawierzchni  (czynne 24h)                                                   tel.: 61 661 44 02, 661 44 46
Centrum Utrzymania: odśnieżanie ulic, usuwanie liści                                                                                                                    tel.: 61 647 72 31
Uszkodzenia studzienek kanalizacji deszczowej (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)                                                     tel.: 61 647 72 20
Awarie oświetlenia drogowego Enea Oświetlenie (czynne 24h)                                                                                                                       tel.: 61 856 17 22

Poznański Rower Miejski
Biuro Obsługi Klienta:                                   61 666 80 80   lub   61 674 03 90 
Infolinia:                                                        22 382 13 12   lub   22 244 13 13

Uwagi oraz propozycje do strony internetowej
mim@man.poznan.pl