Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Kasztelańskiej

Zespół ds. konsultacji społecznych Urzędu Miasta Poznania zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy ul. Kasztelańskiej. Spotkanie odbędzie się 13 czerwca br. (czwartek), o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Trybunalskiej 17 w Poznaniu.

plakat
plakat

Zarząd Dróg Miejskich przygotował wstępny projekt przebudowy ulicy Kasztelańskiej, nad którym praca trwała ponad rok: powstała grupa inicjatywna- reprezentująca mieszkańców tej ulicy, odbyły się wizje lokalne, spacery badawcze i spotkania robocze. W efekcie wypracowane zostały rekomendacje, w którą stronę ma zmierzać projekt.

Głównym założeniem projektu jest polepszenie przestrzeni publicznej i zapewnienie kompromisowych rozwiązań ułatwiających komunikację pieszych i rowerzystów, przy ograniczeniu ruchu samochodowego i obniżeniu prędkości pojazdów na ulicy.

Na spotkaniu w czwartek, 13 czerwca, o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Trybunalskiej 17 mieszkańcy będą mogli szczegółowo zapoznać się z projektem i zgłosić swoje uwagi i sugestie.

Spotkanie będzie jednocześnie początkiem konsultacji społecznych, które potrwają od 13 do 30 czerwca br. W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi, opinie i propozycje wysyłając wiadomość e-mail na adres: kasztelanska@zdm.poznan.pl lub dostarczając je na piśmie do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak 17 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przebudowy ul. Kasztelańskiej dostępne są

 Teren objęty konsultacjami społecznymi to obszar osiedla Grunwald Południe.

Załączniki