Do 5 kwietnia można zgłaszać uwagi do koncepcji budowy infrastruktury rowerowej łaczącej ul. Armii Poznań z Al. Wielkopolską.

Do 5 kwietnia br. można zgłaszać uwagi lub propozycje zmian do 3 wariantów koncepcji budowy infrastruktury rowerowej, która połączy ul. Armii Poznań z Al. Wielkopolską.

Symbol drogo rowerowej
Droga rowerowa

Wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów, budowa wydzielonej drogi rowerowej lub ciąg pieszo-rowerowy. To propozycje, do których można zgłaszać uwagi wysyłając wiadomość email na adres pulaskiego@zdm.poznan.pl, tradycyjny list lub dostarczając je na piśmie do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Odcinek ul. Pułaskiego pomiędzy ulicą Armii Poznań i Aleją Wielkopolską jest fragmentem bez jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Dostosowanie go do potrzeb rowerzystów stanowi ważny element łączący istniejące okoliczne trasy rowerowe takie jak pas rowerowy w Alei Wielkopolskiej, pasy rowerowe na wcześniejszym odcinku ulicy Pułaskiego, połączenie z drogami dla pieszych i rowerzystów w Parku Adama Wodziczki, ulicy Przepadek, Mieszka I, czy też drogą rowerową w ul. Armii Poznań. Aktualnie, zgodnie z przepisami ruch rowerowy odbywa się na zasadach ogólnych w jezdni. Niemniej jednak w związku dużym natężeniem ruchu samochodów pewna część rowerzystów decyduje się na jazdę chodnikiem lub wydeptaną ścieżką w okolicy torowiska tramwajowego, co jest niezgodne z przepisami. Chcąc poprawić warunki dla wszystkich uczestników ruchu, a także zwiększyć bezpieczeństwo ZDM przygotował trzy warianty poprowadzenia ruchu rowerowego na analizowanym obszarze.

Szczególy na stronie ZDM.