Łącznik przy moście Chrobrego dla rowerzystów i pieszych

Jeszcze w tym roku powstanie łącznik umożliwiający zjazd na Wartostradę z mostu Bolesława Chrobrego. Ogłoszono przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

Jeszcze w tym roku powstanie łącznik przy moście Chrobrego dla rowerzystów i pieszych fot. PIM
Jeszcze w tym roku powstanie łącznik przy moście Chrobrego dla rowerzystów i pieszych fot. PIM

- Z łącznika, zlokalizowanego po północnej stronie mostu, tuż przy wybudowanym przez nas niedawno zapleczu socjalnym przystani jachtowej, będą mogli skorzystać zarówno rowerzyści jak i piesi. Będzie on znacznym ułatwieniem komunikacyjnym w tym rejonie - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach inwestycji powstanie podbudowa i nawierzchnia ścieżki rowerowej, chodników oraz dojść do schodów, które zostaną zbudowane na skarpie. Całość będzie oznakowana, oświetlona i objęta monitoringiem wizyjnym.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzenie wszystkich przewidzianych w projekcie prac będzie miał 120 dni od podpisania umowy. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 25 czerwca.

RB, PIM