Liczymy na liczniki

Ponad 1 600 000 przejazdów rowerów od początku roku zarejestrowały liczniki rowerowe zainstalowane na ulicach Poznania. Urządzenia zlokalizowane w 26 miejscach dostarczają cennych danych pozwalających ocenić efektywność inwestycji w rozwój infrastruktury rowerowej.

Widok z góry na drogę rowerową na ul. Kórnickiej. Rowerzystka ubrana na niebiesko w kasku jedzie po drodze rowerem. Po lewej stronie licznik rowerowy. Po prawej droga dla samochodów i tramwaji. - grafika artykułu
Zdjęcie ze strony zdm.poznan.pl

Najnowszy licznik rowerowy został uruchomiony we wtorek, 28 czerwca br. na ul. Kórnickiej, na przebudowanym odcinku drogi rowerowej. Już pierwszego dnia policzył ponad 1200 rowerzystów.

- Urządzenie zamontowane w rejonie mostu św. Rocha to jeden z 34 liczników funkcjonujących na terenie całego miasta. Umożliwiają one szczegółową analizę natężenia ruchu na najważniejszych drogach rowerowych w Poznaniu. Pozwala to zweryfikować założenia przyjęte przy rozbudowie sieci tras rowerowych, szczególnie tych zapisanych w Programie Rowerowym Miasta Poznania - wyjaśnia Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Licznik rowerowy to instalacja złożona z detektora, modułu łączności i baterii. Detektor tworzy pętla indukcyjna (czyli przewód umieszczony w nawierzchni drogi rowerowej) oraz czujnik wykrywający zaburzenia pola elektromagnetycznego generowanego przez pętlę. Zaburzenie pola pojawia się w momencie gdy nad pętlą przejedzie rower. Detektor jest zaprogramowany w taki sposób, aby "rozpoznawać" rowery i pomijać inne obiekty (jak np. hulajnogi). Dane o liczbie rowerów, które przejechały przez instalację licznika są przesyłane do serwera - można je śledzić tutaj. Sześć liczników wyposażonych jest w wyświetlacze umieszczone na charakterystycznych pylonach, pozostałe są ukryte w nawierzchni dróg rowerowych i trudno je na pierwszy rzut oka zauważyć.

W całym Poznaniu funkcjonują 34 liczniki, zainstalowane w 26 miejscach - w kilku przypadkach urządzenia zostały zamontowane po dwóch stronach ulicy, jak na przykład na ul. Hetmańskiej przy skrzyżowaniu z ul. Dolna Wilda, ul. Bukowskiej w rejonie ul. Przybyszewskiego, czy też wspomnianej wyżej ul. Kórnickiej (drugi z liczników znajduje się po południowej stronie ulicy, przy przyczółku mostu św. Rocha). Urządzenia są zlokalizowane na najważniejszych trasach rowerowych ujętych w Programie Rowerowym Miasta Poznania, głównie tzw. "radialach", czyli drogach stanowiących połączenie rowerowe pomiędzy centrum, a zewnętrznymi dzielnicami miasta. Pojawiły się również w miejscach o dużym znaczeniu zarówno dla komunikacyjnej, jak i rekreacyjnej jazdy rowerem, takich jak Malta, Park Sołacki i Wartostrada. Liczniki z wyświetlaczami na pylonach spotkamy na ul. Grunwaldzkiej, ul. Dolna Wilda, ul. Naramowickiej, ul. Kórnickiej, na Wartostradzie po obu stronach rzeki i na placu Wolności, gdzie w 2018 roku uruchomiono pierwszy z poznańskich liczników.

Chociaż dane zbierane przez liczniki rowerowe mają charakter liczbowy, pozwalają również na jakościową analizę ruchu rowerowego. Pokazują między innymi jak rozkłada się natężenie ruchu jednośladów na przestrzeni dni i tygodni, jak zmienia się w zależności od pór roku, wydarzeń w kalendarzu (święta, długie weekendy, wakacje), a nawet pogody. Część z liczników rejestruje przejazdy dwukierunkowo, co pozwala określić w którą stronę poruszają się rowerzyści np. w szczycie porannym i popołudniowym. Zebrane w ten sposób informacje umożliwiają lepsze, bo oparte na "twardych" danych, podejmowanie decyzji w sprawie rozwoju transportu rowerowego w mieście.

Od początku roku wszystkie liczniki w Poznaniu zarejestrowały ponad 1 600 000 przejazdów. Dzięki zgromadzonym przez nie danym wiemy, że na Wartostradzie ruch w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł o 9,6% po zachodniej stronie rzeki i 6,1% po stronie wschodniej. Na Placu Wolności ruch wzrósł o 6,5%. Znaczny wzrost natężenia ruchu rowerów odnotowano tam, gdzie powstały nowe odcinku dróg rowerowych - na ul. Grunwaldzkiej wyniósł on 17,6%, a na Dolnej Wildzie, gdzie powstał odcinek od ul. Piastowskiej do Czechosłowackiej), aż 30,5%.

Źródło; zdm.poznan.pl

sieci społecznościowe