Nowa sygnalizacja przy ul. Grunwaldzkiej

W piątek, 4 października o godz. 10:00 uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich. Nowa sygnalizacja jest jednym z ostatnich etapów wprowadzania docelowej organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej, w związku z budową drogi rowerowej w ciągu tej ulicy.

Droga rowerowa w ul. Grunwaldzkiej, przejście dla pieszych.
Droga rowerowa w ul. Grunwaldzkiej

Jej głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na tym ruchliwym skrzyżowaniu, także rowerzystów. Nowa sygnalizacja zapewni priorytetowy przejazd tramwajów w ciągu ul. Grunwaldzkiej, pozwoli na usprawnienie wyjazdu pojazdów z ul. Śniadeckich w ul. Grunwaldzką, umożliwiając w szczególności bezkolizyjny lewoskręt w kierunku ul. Matejki, a także poprawi komfort pokonywania skrzyżowania przez niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów.

Rowerzyści mogą korzystać z bezpiecznej drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinkach oraz od ul. Promienistej do ul. Słonecznej/Ostroroga i od ul. Wojkowej do aż do ul. Roosevelta. Jest to możliwe dzięki oddaniu do użytku kolejnego fragmentu drogi rowerowej od ul. Matejki do ul. Ułańskiej. Jeszcze w tym miesiącu przekazany do użytkowania zostanie ostatni z odcinków drogi rowerowej wchodzący w zakres tej inwestycji - od ul. Wojskowej do Promienistej.

Na drugą połowę przyszłego roku planowane jest oddanie do użytku kolejnych odcinków drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - od ul. Słonecznej do ul. Jugosłowiańskiej. W ramach tej inwestycji na niemal 1,5-kilometrowym odcinku zostaną przebudowane istniejące sygnalizacje świetlne i zbudowana zostanie nowa, na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Marszałkowskiej. Projekt przewiduje również połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ul. Wyspiańskiego.

W najbliższych dniach spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisze umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym inżynierem kontraktu, który będzie nadzorował budowę kolejnego odcinka drogi rowerowej w ul. Grunwaldzkiej. Oznacza to powstanie nowej części jednej z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez rowerzystów tras dla jednośladów w Poznaniu, a także wchodzącej w skład tego projektu nowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Marszałkowskiej.

Przygotowany projekt przewiduje, że nowy odcinek  dwukierunkowej drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej powstanie wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Jugosłowiańską do skrzyżowania z ul. Słoneczną i Ostroroga, gdzie obecnie kończy się realizacja traktu rowerowego prowadzącego do ul. Roosevelta. W ramach tej inwestycji zaplanowano również przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych oraz powstanie nowej, na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Marszałkowskiej, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Planuje się również budowę fragmentu ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wyspiańskiego, od ul. Iłłakowiczówny do Reymonta oraz połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ul. Wyspiańskiego.
Po podpisaniu umowy z inżynierem kontraktu będzie można rozpisać przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli to postępowanie przetargowe uda się rozstrzygnąć w zakładanym terminie, już na początku przyszłego roku będzie mogła się rozpocząć budowa. Oddanie do użytku nowych odcinków dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej planowane jest na drugą połowę przyszłego roku.
MIR, PIM