Powstanie kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Naramowickiej

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od 8 sierpnia do 30 września 2019 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Naramowickiej od ul. Sielawy do ul. Rubież.

Remont ulicy - grafika artykułu
remont ulicy

W rejonie prac wprowadzone mogą zostać ograniczenia parkowania, a ruch pieszych skierowany zostanie na drugą stronę ulicy. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Przebudowywany odcinek ul. Naramowickiej łączy się z ul. Sielawy i ul. Rubież. Zakres inwestycji obejmuje przebudowanie ulicy na szerokim poboczu, po prawej stronie, idąc od strony ul. Sielawy. Na przebudowywanym odcinku wykonany zostanie ciąg pieszo - rowerowy o szerokości od 3,00 do 3,50 m o długości 344,80 m wraz z miejscami postojowymi.

Projektowany ciąg pieszo - rowerowy zostanie wykonany z asfaltobetonu, natomiast projektowane parkingi, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej.

Zakres inwestycji obejmuje także budowę kanału technologicznego do wykorzystania w przyszłości przez operatorów telekomunikacyjnych.  Do odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego ciągu pieszo - jezdnego, miejsc postojowych i z części istniejącej ulicy (jezdni) przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

sieci społecznościowe