Przedłużenie Wartostrady na południe

Trwa projektowanie przebiegu Wartostrady na południe, w kierunku Dębiny. Na terenie użytków ekologicznych, przez które trasa będzie prowadzić, nie zostanie położona masa bitumiczna ani zamontowane oświetlenie. Nowa Droga rowerowa będzie wykonana z tworzyw naturalnych.

Widok z lotu ptaka na Dębinę. U dole widać most Przemysła I - grafika artykułu
Trwa projektowanie przebiegu Wartostrady na południe, w kierunku Dębiny fot. PIM

Wartostrada w kierunku na południe od mostu Przemysła I ma przebiegać przez użytki ekologiczne Dębina I i Dębina II. Z uwagi na zapisy uchwał Rady Miasta Poznania powołujących te użytki oraz opinię Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP w sprawie możliwości poprowadzenia trasy rowerowej na ich terenie, nowa droga rowerowa będzie wykonana z tworzyw naturalnych. Na tym obszarze nie zostanie również wprowadzone sztuczne oświetlenie, które mogłoby zakłócać dobowy rytm żyjących tam zwierząt.

Jedynie fragment w okolicy mostu Przemysła I (do granicy użytku Dębina I) posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną. Również tylko ten fragment będzie wyposażony w oświetlenie.

Odcinek od siedziby Zakładu Lasów Poznańskich do włączenia w ul. Dolna Wilda pozostanie w obecnym standardzie drogi gruntowej.

W rejonie siedziby Zakładu Lasów Poznańskich zostanie wyremontowany istniejący już odcinek nawierzchni bitumicznej.

Wbrew powszechnej opinii inwestycja nie odbędzie się więc kosztem dzikiej przyrody i nie spowoduje większej ingerencji człowieka w cenne tereny zarówno w czasie powstawania, jak i użytkowania przez rowerzystów. Obecnie zresztą cykliści poruszają się już po terenie użytków. Przez Dębinę biegnie turystyczny szlak rowerowy (niebieski). Jest to ścieżka pieszo-rowerowa wykorzystywana już od dawna. 

Zgodnie z zapisami umowy uzyskanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę planowane jest na drugą połowę marca 2023 r. Jednakże z uwagi na trwające uzgodnienia termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych może ulec zmianie.

sieci społecznościowe