Rozpoczęcie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej

W najbliższy czwartek, 12 listopada, rozpoczną się roboty związane z przebudową  wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej. Od 3 listopada obiekt ten jest wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa, gdyż jego stan techniczny nie pozwala na dalszą eksploatację. 

Wiadukt na ul. Kurlandzkiej - grafika artykułu
Rozpoczęcie przebudowy będącego w złym stanie technicznym wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej fot. PIM

Rozpoczęcie prac wiąże się z koniecznością wprowadzenia kolejnych zmian organizacji ruchu. W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców, zostały one skoordynowane z remontem jezdni na ul. Krzywoustego, który zakończy się przed rozpoczęciem przebudowy.

W dalszym ciągu wiadukt pozostanie zamknięty i należy korzystać z objazdów. Zmiany planowane na 12 listopada dotyczą skrzyżowań ulic Kurlandzkiej i Wiatracznej oraz Kurlandzkiej i Bobrzańskiej, przez które będzie można przejechać tylko w jednym kierunku. Wyłączone z użytku zostaną części tych skrzyżowań bezpośrednio przylegające do wiaduktu. Ruch będzie odbywał się jednokierunkowo od strony ul. Piaśnickiej w Wiatraczną oraz z ul. Bobrzańskiej w kierunku Dziadoszańskiej. Objazdy dla chcących przejechać w przeciwnym kierunku przez skrzyżowanie ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej zaplanowano ul. Wiatraczną, Chartowo i Piaśnicką, a dla skrzyżowania Kurlandzkiej i Bobrzańskiej - ul. Kurlandzką, Żegrze i Bobrzańską. Docelowo w miejscu tych skrzyżowań powstaną nowe ronda.

FILM

Rozpoczęcie prac oznacza, że piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z zamkniętego wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej. Wyłączony z użytku zostanie również chodnik wzdłuż ul. Bobrzańskiej (na wysokości skrzyżowania), przejść będzie można równoległą ul. Ślężańską. 

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca rozpocznie prace od wygrodzenia i przygotowania placu budowy. Następnie frezowana będzie nawierzchnia jezdni na wiadukcie (co jest pierwszym elementem rozbiórki) oraz na wyłączonych z użytku fragmentach skrzyżowań ulicy Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską.

Kolejne zmiany organizacji ruchu dotyczyć będą ul. Krzywoustego na odcinku w rejonie wiaduktu, gdzie wybudowane zostaną przewiązki. Obowiązywać będą od 16 listopada (poniedziałek). Wyłączone z ruchu zostaną skrajnie lewe pasy zarówno w kierunku centrum Poznania, jak i Kórnika. Niedostępny będzie również lewy pas na łącznicy w kierunku ul. Szwedzkiej.

W komunikacji publicznej w dalszym ciągu obowiązywać będą zmiany w trasach autobusów wprowadzone na początku listopada. Więcej na stronie ZTM Poznań.

Docelowo wiadukt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt inżynierski. Miasto zdecydowało się rozpocząć roboty budowlane, mimo faktu, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (GDOŚ) uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu, odmawiające wznowienia postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej.

Dalsze wstrzymywanie robót narazi Miasto na znaczne, opiewające na kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, roszczenia finansowe ze strony wykonawcy, który jest gotowy by rozpocząć prace. Warto podkreślić, że Miasto posiada wszystkie niezbędne zgody na przebudowę wiaduktu, w tym Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Zgodnie z postulatami mieszkańców, podjęte zostały starania, aby ograniczyć liczbę drzew przeznaczonych do wycinki w związku z koniecznością montażu ekranów akustycznych. Przeprowadzona analiza rozwiązań projektowych i uwarunkowań terenowych wykazała możliwość przesunięcia ekranów - do jednego metra w stosunku do zaprojektowanej lokalizacji. Jest to nieistotna zmiana z punktu widzenia prawa budowlanego, ale może dać szansę zachowania części zieleni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż na ul. Kurlandzkiej.

Nowy wiadukt, dwa ronda i infrastruktura dla pieszych i rowerzystów mają być gotowe do końca 2021 roku. W ramach prac wykonawca nasadzi również ponad 9300 sztuk roślin, w tym drzewa, krzewy i byliny. Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy Kurlandzkiej, od strony osiedla Orła Białego, posadzony zostanie szpaler lip oraz krzewy jaśminowca. Ponadto w rejonie inwestycji posadzonych zostanie około 170 drzew w ramach nasadzeń rekompensacyjnych.

RB, PIM, ZDM

sieci społecznościowe