Skontrolują Program Rowerowy

Na wniosek radnej Doroty Bonk-Hammermeister Komisja Rewizyjna będzie sprawdzać stan realizacji Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

W ciągu najbliższego miesiąca radna mam otrzymać informacje (głównie od Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu) dotyczące szeregi zagadnień dotyczących programu, w tym m.in.:

  • szczegółowy harmonogram realizacji Programu Rowerowego, z rozbiciem na poszczególne trasy i ich odcinki;
  • stan zaawansowania prac nad poszczególnymi trasami;
  • wskazanie finansowania Programu Rowerowego, z zabezpieczeniem środków w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, z podaniem lat i kwot;
  • Wskazanie, w jaki sposób odbywa się koordynacja prac nad realizacją Programu Rowerowego między wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta;
  • Stan zatrudnienia osób odpowiedzialnych za realizację Programu Rowerowego i zakres ich obowiązków;
  • Realizacja planu działań w zakresie edukacji w szkołach, edukacji dorosłych, kampanii motywacyjnych;
  • działania kontrolne nad zrealizowanymi projektami na przykładzie skrzyżowania rowerowego ul. Solnej z ul. Kościuszki - Kulasa w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami dotyczącymi długiego oczekiwania rowerzystów na światło zielone oraz stałego blokowania możliwości przejazdu przez samochody wjeżdżające na skrzyżowanie bez możliwości zjazdu.

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące tej kontroli odbędzie się 8 października o godz. 14.30.

oprac. red. Biuletyn Miejski

http://www.poznan.pl/bm