SPP Łazarz - prace na ul. Wyspiańskiego

W środę, 31 marca, rozpocznie się wdrażanie nowego oznakowania na ul. Wyspiańskiego, pomiędzy ulicami Ułańską i Jarochowskiego a Reymonta.

Zdjęcie ul. Wyspiańskiego. Na wyznaczonych miejscach zaparkowane samochody po obu stronach pustej ulicy. - grafika artykułu
SPP Łazarz - prace na ul. Wyspiańskiego fot. ZDM

Pierwotnie prace na ul. Wyspiańskiego miały być prowadzone w ubiegłym tygodniu, jednak plany te pokrzyżowała niekorzystna pogoda.

Nowe oznakowanie na ul. Wyspiańskiego będzie wprowadzane na odcinku pomiędzy ul. Reymonta, a Ułańską / Jarochowskiego. Utrzymany tutaj zostanie ruch pojazdów w dwóch kierunkach. Zachowane będą też pasy dla rowerów w obu kierunkach. Parkowanie po południowej stronie na odcinku od ul. Reymonta do ul. Wojskowej będzie odbywać się na miejscach prostopadłych, a od ul. Wojskowej do Jarochowskiego na miejscach równoległych. Po stronie północnej zaparkować można będzie od ul. Ułańskiej do ul. Iłłakowiczówny równolegle. Odcinek od ul. Iłłakowiczówny do Reymonta po północnej stronie będzie wyłączony z parkowania, podobnie jak obecnie. Na całym omawianym odcinku ul. Wyspiańskiego wyznaczone zostaną trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Ważna na ul. Wyspiańskiego będzie zmiana relacji na skrzyżowaniu z ul. Ułańską i Jarochowskiego. Obecnie ze środkowego pasa ul. Wyspiańskiego można pojechać prosto lub skręcić w lewo w ul. Ułańską. Po zmianach, z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Ułańskiej, środkowy pas służyć będzie wyłącznie do jazdy prosto w kierunku ul. Matejki.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Wyspiańskiego od ul. Ułańskiej / Jarochowskiego do ul. Reymonta obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zacznie obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na wskazanych wyżej ulicach zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapem 1, 2 i 3 wdrażania SPP na Łazarzu.

Projekty organizacji ruchu dla pozostałych ulic Łazarza, które objęte będą SPP, są dostępne na stronie ZDM Poznań.

RB, ZDM

sieci społecznościowe