SPP Łazarz. Zmiany na ul. Grunwaldzkiej, Ziętary i Marcelińskiej

W pierwszej połowie przyszłego tygodnia organizacja ruchu zgodna z projektem Strefy Płatnego Parkowania wdrożona zostanie na kolejnych trzech ulicach Łazarza.

Tramwaj na ul. Grunwaldzkiej. Obok samochody. Po obu stronach budynki. - grafika artykułu
SPP Łazarz. Zmiany na ul. Grunwaldzkiej, Ziętary i Marcelińskiej fot. ZDM

W najbliższy poniedziałek wykonawcy oznakowania pojawią się na ulicach Grunwaldzkiej i Ziętary. Prace na pierwszej z nich będą prowadzone od ul. Szylinga do Wojskowej. Dzień później nowe oznakowanie pojawi się na ul. Marcelińskiej pomiędzy ul. Polną i Ziętary.

Najważniejsze elementy organizacji ruchu na ul. Grunwaldzkiej nie będą zmieniane. Kierunki ruchu, układ pasów i relacji na skrzyżowaniach pozostaną "po staremu". Parkowanie zostanie uporządkowane i podobnie jak obecnie będzie dozwolone wyłącznie po północnej stronie jezdni w kierunku ronda Jana Nowaka - Jeziorańskiego. Oznacza to parkowanie równoległe od skrzyżowania z ul. Szylinga do wysokości  ul. Grunwaldzkiej 17 oraz od ul. Ziętary do wjazdu na teren osiedla przy ul. Grunwaldzkiej 29. Dalej w kierunku ul. Wojskowej zostaną wyznaczone ukośne miejsca postojowe, a odcinek od tej ostatniej ulicy do ronda będzie wyłączony z parkowania. Na ul. Ziętary kierunki ruchu również pozostaną bez zmian. Natomiast parkowanie będzie dozwolone wyłącznie od strony budynku redakcji Głosu Wielkopolskiego, na miejscach równoległych.

Ul. Marcelińska zachowa dwa kierunki ruchu od ul. Przybyszewskiego do wjazdu na teren jednostki wojskowej przy ul. Marcelińskiej 15. Dalej będzie już jednokierunkowa w stronę ul. Ziętary. Zmieni się tu również sposób parkowania - po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Polnej do ul. Ziętary wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Odcinek jednokierunkowy będzie objęty ograniczeniem prędkości do 30 km/h, wprowadzony na nim będzie kontraruch rowerowy.

Prace na ul. Grunwaldzkiej i Ziętary ruszą 26 kwietnia, a na ul. Marcelińskiej 27 kwietnia i powinny potrwać po jednym dniu. Będzie to jednak uzależnione od korzystnych warunków atmosferycznych.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Grunwaldzkiej, Ziętary i Marcelińskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na wskazanych wyżej ulicach zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapami 4 i 5 wdrażania SPP na Łazarzu.

RB, ZDM

Załączniki

sieci społecznościowe