Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie - prace na kolejnych ulicach

Maratońska, Olimpijska, Droga Dębińska i Żelazka. W najbliższym czasie na tych ulicach rozpocznie się wdrażanie nowej organizacji ruchu.

Znaki informujące o zakazie zatrzymywania i zaparkowane samochody w okolicach targowiska. - grafika artykułu
Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie - prace na kolejnych ulicach fot. ZDM

Prace związane z objęciem Wildy Strefą Płatnego Parkowania prowadzone są na kolejnych ulicach osiedla. Po ulicach Krzyżowej, Powstańczej, św. Jerzego i Wierzbięcice, nowa organizacja ruchu i parkowania zostanie wprowadzona w kolejnych czterech miejscach.

W najbliższy poniedziałek, 9 listopada, roboty rozpoczną się na ul. Maratońskiej i Olimpijskiej, a dzień później przeniosą się na ul. Żelazka. 16 listopada ruszy natomiast wprowadzanie zmian na ul. Droga Dębińska na odcinku od skrzyżowania z ul. Żelazka do ul. Królowej Jadwigi.

Nowa organizacja ruchu na ul. Olimpijskiej obejmuje przede wszystkim uporządkowanie parkowania. Zlikwidowane zostaną niezgodne z przepisami miejsca postojowe zlokalizowane na skrzyżowaniu z obiema jezdniami ul. Maratońskiej. Zgodnie z prawem zakazane jest parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania. Dodatkowe miejsca postojowe zostaną natomiast wyznaczone na wschodniej jezdni ul. Maratońskiej (od strony osiedla mieszkaniowego i AWF). Zarówno na ul. Maratońskiej, jak i Olimpijskiej bez zmian pozostaną sposób parkowania (równolegle na jezdni) i kierunki ruchu. Ponadto na ul. Maratońskiej, podobnie jak na wszystkich ulicach jednokierunkowych w wildeckiej SPP, wyznaczony zostanie kontraruch rowerowy.

Najważniejszą zmianą, która zostanie wprowadzona na Drodze Dębińskiej będzie zastąpienie ciągu pieszo-rowerowego położonego po zachodniej stronie ulicy strefą zamieszkania. Ponadto uporządkowany zostanie sposób parkowania od komisu samochodowego do terenu giełdy kwiatowej. Obowiązywać będzie tutaj parkowanie ukośne, a na odcinku pomiędzy wjazdami na giełdę - prostopadłe. Ponadto słupki blokujące możliwość wjazdu na obecny ciąg pieszo-rowerowy od strony ul. Żelazka zostaną przesunięte bliżej krawędzi jezdni.

Strefą zamieszkania objęta zostanie również północna strona ul. Żelazka. Tutaj miejsca postojowe będą wyznaczone równolegle do ogrodzenia giełdy kwiatowej oraz prostopadle w rejonie wjazdu na lodowisko "Chwiałka". Po południowej stronie ulicy zaktualizowane zostanie oznakowanie na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym. Infrastruktura rowerowa zostanie uzupełniona o przejazd rowerowy przez ul. Żelazka na skrzyżowaniu z Drogą Dębińską. Kierunki ruchu na tych dwóch ulicach pozostaną bez zmian.

Podczas prac na wszystkich czterech ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Informują o tym znaki drogowe ustawione na pięć dni przed rozpoczęciem robót, a także ulotki umieszczane za wycieraczkami aut przez Straż Miejską. Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na koszt właścicieli.

Wymiana oznakowania i związane z nią ograniczenie parkowania powinny potrwać po jednym dniu i zakończyć się odpowiednio 10 listopada na ul. Maratońskiej i Olimpijskiej oraz 11 listopada na ul. Żelazka. Na Drodze Dębińskiej, z uwagi na długi odcinek objęty zmianami prace mogą potrwać do dwóch dni. Wszystko będzie jednak zależeć od warunków atmosferycznych. Opady deszczu uniemożliwiają malowanie oznakowania poziomego - również jeżeli deszcz padał dzień przed zaplanowanymi pracami i nawierzchnia ulicy jest nadal mokra.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac na poszczególnych ulicach. Opłaty za postój zaczną być pobierane dopiero po uruchomieniu SPP na Wildzie czyli od 1 lutego 2021 roku.

Projekty organizacji ruchu dla ulic Wildy, które objęte są  SPP są dostępne na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

RB, ZDM

sieci społecznościowe