Zmiana organizacji ruchu na ul. Unii Lubelskiej

Na 20 lipca (poniedziałek) planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Unii Lubelskiej i Falistej, gdzie trwają prace związane z budową nowej trasy tramwajowej wraz z drogami, ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Wyłączony z ruchu samochodowego pozostanie jedynie niewielki fragment ul. Unii Lubelskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Falistą.

Mapka. Na czerwono zaznaczony wyłaczony odcinek ruchu. - grafika artykułu
Mapka

Planowana zmiana organizacji ruchu wynika z zaawansowania prac. Zasadnicze roboty na ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Falistej do Obodrzyckiej zmierzają ku końcowi. W najbliższych dniach ułożona zostanie nawierzchnia jezdni, a do wykonania pozostaną roboty na chodniku, drodze rowerowej, miejscach postojowych oraz terenach zielonych.

Po zmianie organizacji ruchu prace skoncentrują się na ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Falistej w drugim kierunku, czyli nowej pętli tramwajowo-autobusowej. Ulica połączy się z odcinkiem drogi wybudowanym na przełomie 2017 i 2018 r.

Od 20 lipca do ul. Falistej będzie można dojechać tak, jak przed rozpoczęciem inwestycji - od ul. Obodrzyckiej. Z kolei do bloków pod adresem ul. Unii Lubelskiej nr 12-18 można będzie dotrzeć objazdem przez Obodrzycką, drogę wewnętrzną i dalej nowo wybudowanym odcinkiem ul. Unii Lubelskiej przy pętli. Prosimy o przeparkowanie samochodów z ul. Unii Lubelskiej między Falistą a wspomnianą nową częścią drogi. Z uwagi na realizację prac na tym odcinku postój będzie niemożliwy.

Inwestycja jest już na ukończeniu. Na odcinku między rondem Żegrze a nową pętlą tramwajowo-autobusową gotowe jest torowisko z siecią trakcyjną, które w ubiegłym tygodniu przeszło konieczne testy z udziałem taboru poznańskiego MPK. Inwestycja jest jeszcze uzupełniana o elementy małej architektury, do wykonania pozostały także nasadzenia drzew, krzewów i trawniki (sadzenie części drzew planowane jest na jesień, gdy pogoda bardziej sprzyja przyjmowaniu się roślin). Wzdłuż torowiska powstała nowa jezdnia, która została przedłużona do rejonów osiedla przy ul. Falistej. Z jednej strony są tam nowe chodniki oraz droga rowerowa, a z drugiej - ciąg pieszo-rowerowy.
Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie całości prac związanych z realizacją inwestycji na przełom 2020 i 2021 roku, jednak aktualne zaawansowanie robót wskazuje, że będzie to możliwe już jesienią tego roku.

sieci społecznościowe